Premijer Halilagić: „Dokle će Tuzlanski kanton biti crna rupa?“

Spread the love
Rental Travel

„Vlada Tuzlanskog kantona pozdravlja svaku inicijativu koja za cilj ima okrupnjavanje i artikulaciju naših zajedničkih, lokalnih interesa, te njihovo zastupanje pred drugim nivoima vlasti“, kazao je danas premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić prisustvujući Javnoj tribini Tuzlanskog akademskog kluba, na temu „Putna izolacija Tuzle i Tuzlanskog kantona, dokle ćemo biti crna rupa“. Također, premijer se zahvalio intelektualnoj eliti Tuzle koja je, na bazi zvaničnih podataka uradila analizu i pridružila se Vladi Tuzlanskog kantona u intenzivnim pokušajima da se Tuzlanskom kantonu vrati barem dio sredstava koja se izdvajaju za izgradnju puteva u Federaciji BiH.

Reha Centar

„Mi već dvije godine samostalno pokušavamo, kucamo na vrata federalnih institucija, posjećujemo ih, molimo i tražimo da se interesi građana Tuzlanskog kantona uvaže i da nam se kroz investiranje u putnu infrastrukturu vrati u skladu sa onim koliko građani našeg kantona, kroz akcize na gorivo i ostala izdvajanja kroz registracije motornih vozila, dajemo federalnim institucijama. Nažalost nismo vidjeli neke značajnije pozitivne pomake, tako da nam ovakve inicijative mnogo znače. Ovo nisu i ne smiju biti politička pitanja. Ovo su sada već egzistencijalna pitanja za Tuzlanski kanton“, riječi su premijera Halilagića.

Putna deblokada TAK 02 30 05 2024

Cilj današnje javne tribine je da se ubrza izgradnja neophodnih saobraćajnica u Tuzli i Tuzlanskom kantonu kroz analizu stanja cestovne infrastrukture na našem području, pregled planiranih razvojnih projekata iz ove oblasti, analizu uzroka neizgradnje planiranih saobraćajnica, a predložene su i određene mjere za ubrzanje izgradnje planiranih saobraćajnica, prioriteti, rokovi i načini finansiranja tih neophodnih projekata za razvoj našeg područja.
Cilj Udruženja građana „Tuzlanski akademski klub“ je, između ostalog, da kreiramo autoritativne prijedloge razvojnih projekata iz raznih oblasti, te da istražujemo i promovišemo moguće oblike rješavanja osnovnih životnih problema Tuzle i Tuzlanskog kantona nastojeći mobilizirati širu društvenu javnost i odgovorne institucije i pojedince za poboljšanje kvaliteta života građana našeg područja.

„Jedan od gorućih problema Tuzle i Tuzlanskog kantona je alarmantan nedostatak cestovnih saobraćajnica i njihovo stanje na našem području. Tuzlanski kanton sa središtem u Tuzli, kao društveno-politički, privredno-ekonomski, obrazovni i medicinski centar, postaje najzaostalije područje BiH, posebno sa aspekta putne infrastrukture, odnosno putne blokade koja traje preko 20 godina, tako da predstavljamo svojevrsnu „CRNU RUPU“ u cijeloj Bosni i Hercegovini. Želimo da se sadašnje stanje hitno mijenja, te da kroz otvorenu demokratsku, stručnu i argumentovanu raspravu doprinesemo bržem razvoju našeg kantona i konačno pružimo perspektivu svim građanima, a posebno mladoj generaciji za bolje uslove života“, rekao je predsjednik Udruženja prof. dr. Sadik Latifagić.

Putna deblokada TAK 03 30 05 2024

Tokom današnje tribine premijer Halilagić je prisutne upoznao i da Vlada, zajedno sa Kantonalnom privrednom komorom TK i drugim sudionicima, već neko vrijeme intenzivno radi na pripremi konferencije o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona, a koja bi trebala biti održana u prvoj polovini juna, koja će također objediniti i artikulisati interese privrede, a sve u cilju stvaranja pozitivnog pritiska kako bi se stvari u ovoj oblasti počele brže mijenjati u pozitivnom smjeru. 

Putna deblokada TAK 04 30 05 2024

Putna deblokada TAK 05 30 05 2024

aktuelno.ba

Komentari

Komentara