FINconsult održao treći ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora u Tuzli

 FINconsult je danas 20.06.2018. godine u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održao 3. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2018., PRIMJENA PROPISA SA ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA, AKTUELNE IZMJENE I PRIMJENA PROPISA O POREZIMA I DOPRINOSIMA, KAO I DRUGIH RELEVANTNIH PROPISA

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme: Polugodišnji obračun u 2018.godini, u kontekstu novih MSFI 9 i MSFI 15.,  primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, izmjena poreznih i drugih propisa, te izmjena   Zakona o doprinosima i Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa.  Također aktuelizirana je tema o primjeni, nejasnoćama i dilemama u primjeni novog Zakona o PIO/MIO kroz praktične primjere.

Učesnici seminara su posebno bili zainteresirani za temu o predloženim novim zakonima, Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima, gdje su se upoznati sa ključnim odredbama ovih novih zakona i razlikama u odnosu na aktuelne.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova:

  • Jelah-Tešanj 21.06.2018. – Hotel „AA“ Jelah
  • Gračanica 22.06.2018. – Sala za sjednice , zgrada općine Gračanica
  • Sarajevo 26.06.2018. – Hotel „Grand“
  • Gradačac 27.06.2018. – Hotel „Banja Ilidža“ (sala za sjednice),
  • Brčko 28.06.2018. – hotel „Jelena“.

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba

aktuelno.ba

Komentari

Komentara