Izvještaj OpŠ CZ Srebrenik od 06.08.2014 u 19 sati

Spread the love
Općina Srebrenik je od juče 05.08.2014.g pogođena  obilnim padavinama – kišama koje su prouzrokovale nove katastrofalne poplave i velike štete. Rijeka Tinja i njene pritoke su se izlile  iz svojih korita i poplavile  brojne stambene, pomoćne i privredne objekte.
Bujice su ponovo oštetile skoro sve putne komunikacije i mostove. Štab civilne zaštite je u stalnom zasijedanju i koordinira akcijama spašavanja i evakuacije. Naši vatrogasci i Gorska služba spašavanja sa svim raspoloživim ljudstvom, vozilima i opremom su na terenu i u službi evakuacije i spašavanja ugroženih stanovnika naše općine.
srebrenik
U toku su evakuacije stanovnika iz naselja Špionica Centar a naši hrabri vatrogasci čamcima dolaze do najugroženijih. Prekinute su putne komunikacije; za Falešiće u NN Luka zbog klizišta koje je zatvorilo tok rijeke Morašnice, za Cerik u Srednjoj Špionica, za Tutnjevac, put u naselju Karaula u Podpeću kod bivšeg  „STAKLOMONT“-a, put za Crveno Brdo i Memiće zbog velikog klizišta, put za Blagiće takođe je  prekinut usljed manjeg klizišta. Do sada je poplavljeno više od 300 stambenih objekata a privremeno izmješteno  30-tak porodica.
Poplavljena su: 22 privredna objekta, 3, vjerska objekta, 3 sportska terena, oštećeno je 26 mostova,  3 obrazovne ustanove…
Vodostaj rijeke Tinje na mjernom mjestu kod Koprića mosta u 19;00 sati je bio 4,10 metara, sa trendom ponovnog  porasta vodostaja, obzirom da slaba kiša i dalje pada. Moli se stanovništvo da za bilo kakve dojave sa terena koriste poznate telefone:Štab civilne zaštite općine Srebrenik 121, Vatrogasne jedinice 123,  Policijiske stanice Srebrenik 122.
Menprom

aktuelno.ba

Reha Centar

.

Komentari

Komentara