Građani Brčko Distrikta BiH su u neravnopravnom položaju u odnosu na druge građane

Menprom

Iako se državni zakoni moraju prema svim građanima jedne države primijenjivati pod istim uvjetima, građani Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine su u potpuno neravnopravnom položaju u odnosu na druge građane Bosne i Hercegovine !

Reha Centar

Diskriminatorska odredba Zakona o ličnoj karti, ( koja zahtijeva preispitivanje ), kojom im je nametnuta obaveza odabira entitetskog državljanstva, pokazuje svu nakaradnost svog postojanja i zahtjeva hitnu intervenciju Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini (PIK ), CIK-a BiH i drugih čimbenika domaćih vlasti i međunarodne zajednice.

Ako Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne donese dodatna pravila za predstojeće izbore u Brčko Distriktu BiH, za oko 40.000 građana Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji iz raznih razloga nemaju u ličnoj karti unešenu oznaku o izabranom entitetskom državljanstvu ili nemaju rješenje o entitetskom državljanstvu, biće uskraćeno  biračko pravo na Općim izborima 2014. !

Ovakvim zakonskim rješenjima Bosna i Hercegovina pokazuje da nije dorasla evropskoj porodici, i da takva rješenja treba hitno mijenjati, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mora hitno riješiti ovu situaciju i donijeti dodatna pravila za građane Brčko Distrikta BiH.

Press služba Stranke za Bosnu i Hercegovinu

aktuelno.ba

Komentari

Komentara