“55 godina tradicije i znanja”, Tehnološkog fakulteta u Tuzli

Rental Travel

Povodom obilježavanja 55 godina od osnivanja Tehnološkog fakulteta u Tuzli , upriličena je Svečana akademija pod motom “55 godina tradicije i znanja”,  u amfiteatru Tehnološkog fakulteta.

Reha Centar

55 godina Tehnološkog fakulteta u Tuzli

Na ovoj akademiji još jednom je podcrtan veliki značaj ove obrazovne ustanove posebno u vremenu kada je Tuzlanski kanton bio iznimno bogat prehrambenom i hemijskom industrijom.

55 godina Tehnološkog fakulteta u Tuzli

Nekada veliki giganti poput Haka, Dite i sl u dobrim starim vremenima su upravo zajedno sa kadrovima ove institucije gradili svoje velike poslovne uspjehe.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara