Za održivi povratak Vlada TK i ove godine izdvojila 180 000 Km

Spread the love
Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka.

Reha Centar

Finansijaska sredstava iz ovog Pravilnika se odobravaju u obliku donacija. Maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu na ime održivog povratka je pet.

Ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina/opština/grada, maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu se može povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena, prema broju uredno podnesenih prijava po općini/opštini/gradu.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara