Vlada formira novu i jedinstvenu Turističku zajednicu Tuzlanskog kantona

Spread the love
Menprom

Kako bi bolje uredila oblast turizma u našem Kantonu Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o osnivanju Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Turističke zajednice su pravne osobe koje se osnivaju radi jačanja i promicanja turizma na određenom području i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba u djelatnostima ugostiteljstva, turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.

Reha Centar

Odlukom je, između ostalog, uređeno da dužnost predsjednika Turističkog vijeća obavlja ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona ili osoba koju imenuje ministar, a za svoj rad odgovara Vladi Kantona i Skupštini Turističke zajednice. Imovina obezbijeđena od strane Kantona, a koju koristi Turistička zajednica Kantona, je imovina Kantona, a Kanton ne preuzima obaveze dosadašnje Turističke zajednice koje su nastale do prestanka njenog rada. Za te obaveze odgovara novoosnovana Turistička zajednica kantona. Nadzor nad radom Turističke zajednice Kantona obavljat će resorno ministarstvo.

Da podsjetimo, donošenjem Zakona o turističkim zajednicama za područje Tuzlanskog kantona prevaziđena je pravna praznina nastala osporavanjem ustavnosti Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je kantonalnim zakonom na cjelovit način uređena oblast organizovanja i djelovanja sistema turističkih zajednica na području Tuzlanskog kantona.

Nakon formiranja organa Turističke zajednice Kantona, odnosno upisivanja u Upisnik Turističkih zajednica, donošenja Statuta i drugih opštih akata, te upisom u Upisnik, Turistička zajednica kantona bi trebala preuzeti prostor za rad, imovinu, arhivu, predmete, akte i drugu dokumentaciju, te sredstva za rad dosadašnje Turističke zajednice TK, kao i novčana sredstva na dan upisa u Upisnik.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Komentari

Komentara