Prihvaćena Informacija o maloljetničkoj delikvencijina području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu

Spread the love
Menprom

Vlada je danas prihvatila Informaciju o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovaj dokument jedna je od mjera praćenja stanja na području Tuzlanskog kantona, a sačinjena je na osnovu dostavljenih informacija Ministarstva unutrašnjih poslova i Odgojnog centra, a dio informacije iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, sačinjen je na osnovu dostavljenih podataka od strane Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i nadležnih sudova na području Tuzlanskog kantona. U toku 2023.godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 50 krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba, što je za 56 krivičnih djela ili 52,8% manje u odnosu na isti period 2022.godine. Broj maloljetnih učinilaca koji su učestvovali u izvršenju ovih krivičnih djela je 69, što je za 53 učinioca ili 43,4% manje u odnosu na 2022.godinu. U ukupnoj strukturi prijavljenih učinilaca krivičnih djela, maloljetnika je 2,5%, a u ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu kriminal maloljetnika prosječno učestvuje sa 1,4% što je u manje od prosjeka većine europskih zemalja (od 3% do 10%). Blaži oblici kršenja zakona od strane maloljetnika su prekršaji. Prekršaji maloljetnika se uglavnom odnose na Zakon o javnom redu i miru TK-a (tuča, vika, galama, drsko ponašanje, naročito drsko ponašanje). U 2023.godini evidentiran je 31 slučaj narušavanja javnog reda i mira, što je u odnosu na 2022.godinu povećanje za 8 prekršaja izvršenih od strane maloljetnika.
Kako bi preventivno utjecali na maloljetnike službenici Uprave policije MUP-a TK-a su u školskoj u 2023/24.godini zajedno sa službenicima koji su zaduženi za rad policije u zajednici i uz povremeno učešće osoblja JU Odgojni centar za maloljetnike Tuzla, održali su edukativna predavanja u 11 osnovnih i 6 srednjih škola na području TK, u kojima je održano 17 radionica na kojima je ukupno prisustvovalo 1.050 učenika i određen broj nastavnika i pedagoškog osoblja. Također, održana su i edukativna predavanja na temu međuvršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, nedozvoljenog držanja oružja kao i štetnosti upotrebe opojnih droga učenicima triju osnovnih škola na području TK-a, kojima je ukupno prisustvovalo 670 učenika. U toku 2023. godine realizovana je i javna kampanja pod nazivom „Spriječimo maloljetničko prijestupništvo“.
Prema dostavljenim podacima Kantonalnog tužilaštva, utvrđeno je da je iz ranijih godina neriješeno 28 predmeta protiv maloljetnika, da je u 2023. godini zaprimljeno 70 predmeta a da je toko 2023. godine riješeno ukupno 75 predmeta. Od njih 75, protiv 33 maloljetnika u sukobu sa zakonom nadležnim sudovima u Tuzlanskom kantonu su u 27 predmeta upućeni prijedlozi za izricanje vanzavodskih mjera, a u 3 predmeta, za 4 maloljetnika su upućeni prijedlozi za izricanje zavodskih odgojnih mjera. Prema izvještajima nadležnih sudova na području Kantona vođeni su postupci i izrečene mjere protiv ukupno 39 maloljetnih osoba u 38 predmeta u 2023-oj godini, dok je u 2022. godini vođen postupak i izrečene mjere protiv 37 maloljetnih lica u 35 predmeta.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara