Politička edukacija Mladih S BiH Tuzlanskog kantona

Spread the love
Rental Travel

Stranka Za Bosnu i Hercegovinu je tokom svog osamnaestogodišnjeg postojanja izgradila ugled političke opcije koja na konzistentan način promoviše slobodu, demokratiju i prava svih građana Bosne i Hercegovine. Nositelj, graditelj ovih procesa su članovi Stranke za Bosnu i Hercegovinu, nezavisni intelektualci i slobodni građani.

Reha Centar

            U organizaciji Kantonalnog vijeća SBiH Tuzlanskog kantona, u subotu, 15.marta 2014.godine, započela je sa radom Politička edukacija mladih SBiH 2014. Suština organizacije ove političke škole jeste osposobljavanje mladih članova SBiH za buduće kadrove koji će promovisati ideju slobodne, ekonomski stabilne i socijalno pravednije države Bosne i Hercegovine.

            Politička edukacija će raditi u period mart-juli 2014. godine. Kroz ovu političku školu proći će vise  stotina mladih članica i članova SBiH. Oni će imati priliku da steknu odgovarajuća politička saznanja za svoj budući, slobodno – demokratski nastup kroz članstvo u SBiH-u.

1554478_64AAMER JERLAGIĆ611885188210_1073175365_n

            Prisutnima polaznicima političke edukacije svoje teme predstavili su:

  1. 1.      Prof.dr.Sead Omerbegović – „Političke stranke kao najznačajniji faktor savremenog političkog organizovanja“
  2. 2.      Mr.sc.Besim Imamović – „Stranka Za Bosnu i Hercegovinu, programski ciljevi, načela i mjesto na političkoj sceni Bosne i Hercegovine“
  3. 3.      Gradimir Gojer, potpredsjednik SBiH – „Politički govor i javni nastup – osnovne specifičnosti“
  4. 4.      Amer Jerlagić, predsjednik SBiH – „Energetska politika – resurs ekonomskog oporavka BiH“

Sami polaznici su dali konstruktivan doprinos radu Političkoj edukaciji mladih u Srebreniku. Za naredne sesije Političke edukacije već su pripremljene zanimljive teme i respektabilni predavači, tako da je sve ovo garancija da SBiH sa obrazovanjem mladih kadrova stvara novu, perspektivnu generaciju bosanskohercegovačkih političkih znalaca.

MLADI SBIH TK

Politička edukacija će se u narednom periodu organizovati u općinama Gradačac, Lukavac, Gračanica, Čelić, Kladanj i Živinice. Po okončanju rada, svim polaznicima će biti dodijeljene diplome (certifikati) o uspješno završenoj Političkoj edukaciji mladih SBiH.

Stranka za BiH planira u toku 2014. godine organizovati Političku akademiju SBiH u čijem radu će sudjelovati mladi kadrovi SBiH iz Bosne i Hercegovine i BH dijaspore.

Služba za informisanje SBiH TK-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara