Najčešći kvarovi automobila i kako ih prepoznati

Rental Travel

S obzirom na to da se pri kupovini automobila, većina ljudi u regionu odlučuje za polovne automobile i da je prosječna starost automobila čak 17 godina, nema sumnje da veoma često dolazi do različitih kvarova.

Reha Centar

Ponekad čak dolazi i do kvarova na automobilima mlađe generacije uslijed različitih faktora – nepravilnog održavanja automobila ili sklonosti određenih modela ka kvarovima.

Kada kvarovi ne mogu da se saniraju biće potrebna zamjena određenih auto dijelova. Tada je bitno da su dijelovi za automobile kvalitetni, kako se kvar ne bi ponovio.

Ukoliko vas interesuje koji su to kvarovi sa kojima vlasnici automobila najčešće imaju problem, nastavite sa čitanjem ovog teksta.

Akumulator – najčešći kvar automobila

Akumulatori imaju određeni vijek trajanja, a to je u prosjeku oko 3 godine ili pređenih 80.000 kilometara. Iz tog razoga nakon ovog vremenskog perioda u najvećem slučaju dolazi do njegovog kvara i potrebno ga je zamijeniti.

Problem sa radom akumulatora mogu ubrzati oštećeni alternator, senzor temperature baterije ili kvar neke druge komponente sistema za punjenje.

Kvar možete prepoznati pri paljenju automobila prilikom davanja kontakta ključem. Kada na kontrolnoj tabli zasijaju lampice koje pokazuju pritisak ulja i generatora struje, kvar je vjerovatno u slabom spoju na klemama provodnika ili je akumulator nedovoljno napunjen.

Međutim, ako se prilikom davanja kontakta ključem motor ne pokrene, a kontrolne sijalice na tabli normalno sijaju, onda kvar može biti u samoj kontakt bravi ili u elektropokretaču.

Različiti kvarovi motora – koji su uzroci kvara motora?

Kada je u pitanju motor automobila postoje više kvarova koji se mogu desiti, a uzroci za to su različiti. Ovo su neki od najučestalijih kvarova koji se na motoru dešavaju.

Gašenje motora

Ukoliko vam se u toku vožnje na čistom putu motor gasi, to može biti zato što je   dizna za prazan hod zapušena. Uzrok također mogu biti i ulaz vazduha na spoju karburatora i odstojnika na usisnom sistemu, vlaga na provodnicima, prljave svjećice ili loš kontakt na spojevima električnih instalacija za paljenje smjese.

Pregrijavanje motora

Uzroci za pregrijavanje motora najčešće su pokidan ili labav kaiš za pokretanje ventilatora, kvar termoprekidača, neispravan elektormotor ventilatora, nedovoljno tečnosti u sistemu za hlađenje, prljav hladnjak i nedovoljno ulja u motoru.

Velika potrošnja ulja

Ukoliko vaš automobil troši više ulja nego inače postoji mogućnost da ulje curi ili su istrošene karike. Ukoliko ulje curi potrebno je dotegnuti one elmente između kojih curi, a ukoliko curi na čepu za ispuštanje ulja, prije nego što zavrnete čep, namažite ga tovarnom mašću.

Velika potrošnja goriva

Najčešći uzrok zbog kog vaš automobil može da troši više goriva nego inače je prljav uložak prečistača za vazduh. Uporedite fabričke vrijednosti potrošnje za vaš model automobila i potrošnju vašeg vozila.

Ukoliko vaš auto troši više od propisanog, prvo što treba da učinite je da provjerite uložak prečistača za vazduh koji može biti papirni i metalni. Ako je uložak prljav, papirni treba zamijeniti ili produvati kompresorom, a metalni oprati četkicom u benzinu. Papirni uložak ima svoj životni vijek i potrebno je da se mijenja na svakih 10.000 pređenih kilometara.

Međutim, ovo nije jedini razlog zašto automobil može da troši veliku količinu goriva. To može biti zato što su platinska dugmad istrošena, gorivo curi na spojevima, nepravilno je podešen zazor platinskih dugmadi, loše je podešen karburator ili su svjećice prljave ili neispravne.

Kako su kvarovi na motoru jako kompleksni, kako motor ne bi crkao, nemojte voziti automobil u ovom stanju, već ga odvedite u servis.

Kvarovi na kočionom sistemu – mekana kočnica ili zanošenje automobila

Ukoliko je pedala kočnice suviše mekana, to može biti zato što se u kočionom sistemu nalazi vazduh, u njemu curi ulje ili zato što su gumice na kočionom cilindru porozne.

Ukoliko primjetite da pri kočenju vaš automobil zanosi u lijevu ili desnu stranu, to je najčešće zbog nejednakog pritiska u pneumaticima. U tom slučaju neophodno je da provjerite i prekontrolišete pneumatika i ukoliko je potrebno dopunite ih prateći uputstvo proizvođača.

Zanošenje u stranu može biti i ako se u kočionom ulju nalazi neka nečistoća, ukoliko ulje curi, ako su obloge kočnica umašćene ili ako je došlo do kvara jednog od kočionih cilindara.

Kako ne možete sami otkriti uzrok ovog kvara, niti ga popraviti – osim naduvavanja guma, preporučujemo da ukoliko primjetite da auto prilikom vožnje zanosi u jednu stranu, da se odmah obratite za pomoć najbližem servisu automobila.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom pomogli u identifikovanju kvara svog automobila. Međutim, kako za svaki kvar postoji veliki broj uzroka, savjetujemo vam da posjetite profesionalca, koji će uraditi detaljan pregled vašeg automobila, ispitati sve moguće uzroke, otkriti koji je kvar u pitanju i popraviti ga.

Avokado.rs / foto https://www.pexels.com/

Komentari

Komentara