Još prije devet mjeseci smo inicirali pravedniju raspodjelu prihoda, ali …VIDEO

Ravnopravnija raspodjela javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima cilj je Inicijative za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. Navedena Inicijativa će se uputiti nadležnim Federalnim organima, zastupnicima u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona, kao i Uredu visokog predstavnika u BiH.

Još krajem aprila 2014. godine novinari portala aktuelno.ba su pokušavali aktuelnoj vlasti na Tuzlanskom kantonu skrenuti pažnju na diskriminirajuću provedbu ovog Zakona.

Dakle, puno prije i grupe profesora sa Pravnog fakulteta pa i same Vlade Tuzlanskog kantona.

Evo kako je to izgledalo 29. aprila 2014. godine

aktuelno.ba

Komentari

Komentara