Želite pomoći Tuzlanski kanton, evo kako !?

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o načinu uplate sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarih nepogoda. Ovom odlukom definiran je način uplate sredstva  prikupljenih od donacija fizičkih i pravnih lica kao  pomoć  nastradalom stanovništvu zbog elementarnih nepogoda izazvanim poplavama  i klizištima na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

 Za realizaciju prikupljenih sredstva zadužen je Kantonalni štab civilne zaštite, a realizacija će se vršiti posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona na obrazložen prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite.

 Svi oni koji žele uplatiti određeni iznos sredstava za pomoć nastradalim građanima uplate mogu izvršiti:

– za doznake iz Bosne i Hercegovine na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 132-100-0256000080, vrsta prihoda 722751, šifra općine 094, budžetska organizacija: 2601001, (1101001) kod NLB Banke, d.d. Tuzla.

– za doznake iz inostranstva na devizni depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 100867249 Account: IBAN:BA39 1321 0100 8672 4943 TBTUBA22; svrha doznake: šifra prihoda 722751, šifra općine 094; budžetska organizacija 2601001, (1101001) , kod NLB Banke, d.d. Tuzla.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara