Završena Ljetna škola u okviru Scopes projekta i 21 Ljetnog Univerziteta

Spread the love
Menprom

Na Univerzitetu u Tuzli U okviru 21. Ljetnog Univerziteta LJUT 2016 i projekta SCOPES „Osnivanje centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli“ održana je Međunarodna ljetna škola pod nazivom ”Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradnja”, u trajanju od pet dana, od 06.06.2016 do 10.06.2016. godine.

Reha Centar

Univerzitet

Cilj Ljetne škole bio je osnažiti kapacitete 30 do 50 studenata i stručnjaka akademske i neakademske zajednice o primjeni metoda kvalitativnog istraživanja kroz pružene teoretske osnove i praktično primjenjivanje metode.

Univerzitet SLIKA 3 ZA MED_800x534

Ljetna škola  se sastojala od predavanja, individualnih prezentacija i intenzivnih praktičnih seminara na teme koje su planirane kako bi studenti i ostali zainteresovani dobili osnovna znanja o kavalitativnom istraživanju i transdisciplinarnoj saradnji, kao i pisanja prijedloga projekata te diskusija i individualnih prezentacija. Svaka sesija bila je mješavina predavanja, radionica i diskusije.

Univerzitet SLIKA 6 ZA MED_800x534

Prisutni studenti su tokom dana aktivno učestvovali u radu Ljetne škole, diskutujući i postavljajući pitanja predavačima, a rad u malim grupama je rezultirao povratnom informacijom o zainteresovanosti studenata za ovu vrstu istraživanja i o potrebi širenja znanja iz ove oblasti, sa posebnim akcentom na transdisciplinarnost i kvalitativna istraživanja. Svi prisutni su pokazali veliku motiviranost za nastavak rada tokom Ljetne škole.

Univerzitet SLIKA 7 ZA MED_800x534

Partneri u projektu u okviru kojeg se organizira Ljetna škola su Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet), Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak, UG Vive žene Tuza, Univerzitet primjenjenih znanosti Švicarska, Institut za socijalnoplaniranje iorganizaciju Švicarska. Međunarodna ljetna škola kompletno se finansirala iz sredstava programa SCOPES. Realizacija Ljetne škole bila je jedna od vrlo značajnih aktivnosti planiranih u okviru SCOPES projekta. Uspješna realizacija ljetne škole je od posebnog značaja za idejno rješenje uspostavljanja „Centra za za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli“, uzimajući u obzir činjenicu da nastoji da promovira različite discipline sa posebnim fokusom na metodološke aspekte, kako bi se dodatno podstakao razvoj naučnih istraživanja.

aktuelno.ba – untz

Komentari

Komentara