Za teško stanje u FBiH krive su vladajuće stranke Platforme i njihova Vlada FBiH

Menprom

Predsjedništvo Stranke za BiH je na jučer održanoj 31. sjednici ( 10.03.2014. godine ), između ostalog, razmatralo aktuelnu političku situaciju u BiH,  sa akcentom na Federaciju BiH i pojedine kantone kao i aktivnosti Koalicije „ 1. Mart „ vezano za Opće izbore 2014. god u RS-u.

Reha Centar

Predsjedništvo Stranke za BiH usvojilo je i niz zaključaka koji se odnose na navedene teme.

  1. Stranka za Bosnu i Hercegovinu zabrinuta je ukupnim političkim, bezbjednosnim i socio – ekonomskim stanjem u kome se država Bosna i Hercegovina i njeni građani nalaze.
  2. Stranka za BiH kao opoziciona stranka, za eskalaciju nezadovoljstva građana, odgovornim smatra stranke sedmorke ( SDP, SNSD, SDA, SDS, SBB BiH, HDZ BiH i HDZ 1990 ) koje su preuzele odgovornost za ukupno stanje u državi nakon Izbora 2010. godine, dajući obećanja građanima da će iznaći rješenja za složenu situaciju unutar svih sfera društva.
  3. Za teško stanje u FBiH krive su stranke Platforme  i njihova Vlada FBiH koja je izgubila podršku Parlamenta FBiH i sada radi u nedefinisanom mandatu i kapacitetu, koji po mišljenju Stranke za Bosnu i Hercegovinu, onemogućava njen Ustavom i Zakonom predviđen rad.

Nedopustivo je, da već nekoliko mjeseci nije izvršen izbor predsjedavajućeg Zastupničkog doma FBiH što je direktna odgovornost stranka Platforme.

  1. U većini kantona vlade su,  ili podnijele ostavke ili su smjenjene. Bez obzira na tu činjenicu, u tim kantonima odgovorne su stranke koje participiraju u vladama u tehničkom mandatu.

Njihova je obaveza da artikuliraju zahtjeve građana i obezbjede ustavno funkcionisanje zakonodavne i izvršne vlasti u kantonima.

  1. Građani BiH koji su demonstrirali na ulicama nisu birali kantonalne vlade, već skupštine kantona na kojima i jeste odgovornost za izbor novih vlada.
  2. Postojeća vlast u kantonima radi u punom kapacitetu bez obzira na tzv. tehnički mandat, ali do sada nije ispunila niti jedan ozbiljan zahtjev građana.
  3. Stranka za Bosnu i Hercegovinu podržava aktivnosti Koalicije „ 1. Mart „ i aktivno sudjeluje u tom projektu smatrajući da je zajednički nastup svih probosanskih stranaka na Općim izborima 2014.godine u RS od presudnog značaja za povratnike.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu poziva sve stranke koje su ušle u projekat Koalicije „ 1. Mart „ da ostanu u istom, te na taj način omoguće zastupljenost predstavnika povratničke populacije u strukturi zakonodavne i izvršne vlasti RS-a čime će se stvoriti uslovi za riješavanje mnogih od brojnih problema sa kojima se  povratnici godinama suočavaju.

Sarajevo, 11.03.2014. godine

S  A  O  P  Ć  E  NJ  E

Sa 31.sjednice Predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu

 Press služba Stranke za BiH

 

Komentari

Komentara

Posted In: