Voda na brani HA Modrac od sinoć ispod tačke preliva

Menprom

Vodostaj na brani HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 199,07,00 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m., što znači da se voda ne preliva više preko brane. Vodostaj opada oko 0,5 cm na sat. Ispust 58,8 m3/s

Reha Centar

Stanje na putevima:

M-4 Tuzla – Zvornik (u mjestu Čaklovići) obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička  vozila saobraćaju naizmjenično,  jednom trakom.

M-18 Kladanj-Olovo zbog sanacije mosta preko Ujča rijeke saobraća se naizmjenično, jednom trakom

M-18 Tuzla-Bijeljina (Seljublje) Na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone

Lopare-Gornja Tuzla, u mjestu Veselinovac vozila prema Tuzli mogu koristiti obilazni pravac preko Priboja

Kada je u pitanju stanje na regionalnim putevima na području Tuzlanskog kantona, svi pravci su prohodni, s tim da se na određenim dionicama saobraćaj, zbog nanosa i klizanja tla odvija otežano jednom saobraćajnom trakom. Mole se vozači da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu. Ekipe putne operative su na terenu i konstantno su angažirane na saniranju posljedica od poplava i klizanja tla.

Prema informacijama dobijenih od OSCZ na području TK kao posljedica poplava i klizišta na sreću nije stradalo niti jedno lice.

Na području Tuzlanskog kantona do sada je prema  preliminarnim podacima evidentirano je preko 3000 klizišta koja ugrožavaju oko 2800 objekata.

Na području većine općina situacija se stabilizirala, ekipe stručnjaka su na terenu i rade na sanaciji klizišta.

Općina Tuzla

Prema podacima ažuriranim od 27.05.2014. godine, na području općine je prijavljeno ukupno 1371 klizište.

I dalje se provode interventne i prioritetne mjere spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Broj (uništenih, oštećenih i ugroženih objekata), prema preliminarnim procjenama je 621, a evakuirana je 581 osoba (osobe koje su bile smještene u sportskom centru u Mejdanu vratile su se u svoje domove.

Na terenu se provode operativne i preventivne mjere sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod ljudi i životinja.

Povećan broj klizišta, povećan broj ugroženih objekata i ljudi karakteristika su i današnjeg izvještavanja (broj uništenih, oštećenih i ugroženih) objekata dostigao je cifru od 621 (i dalje  područje pod monitoringom obuhvata tek 1/3 ugroženog područja.

Iz navedenog se da zaključiti da se na području općine Tuzla još uvjek provode prioritetne aktivnosti osiguranja najosnovnih uvjeta za život ljudi na ugroženom području i nastoji staviti što više klizišta i u što kraćem roku pod kontrolu, te spriječiti oboljenja koja su praćenja ovakvim katastrofom izazvanim stanjem.

Napominjemo da su je u toku i obrada podataka koji se dostavljaju direktno iz ugroženih mjesnih zajednica. Do sada je obrađeno oko 60% pristiglog materijala, a stručne komisije za procjenu štete, spremne su za izlazak i popisivanje nastalih šteta.

 Općina Srebrenik

Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernoj  letvi ispod Koprića mosta iznosi 1 metra.

U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna  jedinica Srebrenik je  imala 10 intervencija i to: Crpanje vode u mjestima Seona jedno crpanje vode iz bunara, Babunovići dva puta crpili vodu iz bunara i pomoćnog objekta (garaža) , i Lisovići sedam puta crpili vodu iz bunara.

Po drugim mjerama zaštite i spašavanja nije bilo aktivnosti koje bi se našle u ovom izvještaju

 Općina Gradačac

Ekipe HES-a  su u kontinuiranom praćenju kvaliteta vode u vodovodima i bunarima na području općine. Voda u gradskom vodovodu te u lokalnim vovodima Domažić, Vrelo, Hukalo, Mionica III  i vodovod Zmajevac je ispravna za piće. Svi vodovodi su u funkciji i uredno snabdijevaju domaćinstva.

Snabdijevanje grada i ostatka općine električnom energijom je uredno, uz manje prekide radi rušenja i popravke jednog broja bandera nisko – naponske mreže.

Zbog nemogućnosti odvoza smeća na deponiju u Doboju, smeće se odlaže, privremeno, na deponiju Višnjik u Gradačcu.

Svi glavni putni pravci na području općine su prohodni za sav saobraćaj, osim puteva koji vode do Šamca  (poplavljena mjesta). Oštećeno je 2640 m puteva.

Stanje sa vodotocima je vraćeno u normalu. Ukupan broj klizišta je ostao isti i iznosi 280. Broj iseljenih 90 stalno dok se ne procjeni stanje objekata, saniraju se štete od poplava, građani se vraćaju u svoje domove. Zbog velikog broja klizišta i danas dva geologa iz Tuzle i jedan tim obilaze najkritičnija klizišta.

Autobuski saobraćaj se odvija otežano a u pojedinim djelovima općine je obustavljen.

Općina Sapna

U MZ Sapna, na kolalitetu Gaj prijavljeno jedno novo klizište koje ugrožava 4 stambena objekta.

U MZ Žulje – Šarići zbog kvara na vodovodnoj mreži jučer u poslijepodnevnim satima prekinuto vodosnabdijevanje.

Općina Doboj Istok

I tokom protekla 24 sata na prostoru općine Općinski štab civilne zaštite je provodio aktivnosti na prevazilaženju posljedica prirodne nepogode.

Voda u glavnom sistemu gradskog vodovoda još uvijek nije za piće te je svim školama sa područja općine podijeljena flaširana voda za potrebe djece i uposlenika.

Štab je takođe izdao naredbu za hitno čišćenje naplavina u lokalim vodotocima.

Tokom dana prijevljena su 4 nova klizišta a sa radom je počela Općinska komisija za procjenu šteta.

Promet glavnom saobraćajnom komunikacijom kroz općinu magistralnim putem M4 zbog šteta na mostovima u naseljima Brijesnica Velika i Stanić Rijeka se odvija usporeno, jednom trakom, dok su lokalni putevi oštećeni ili zatrpani odronima na više lokaliteta.

Snabdijevanje el. energijom je uredno na cijelom prostoru općine.

Sve javne ustanove i poduzeća rade u skladu sa trenutnim stanjem.

JP Vetrinarska stanica Doboj Istok provodi aktivnosti na vakcinaciji stoke protiv antraxa.

NUS

Prijavljeni su pronalasci minsko-eksplozivnih sredstava u Doboj Istoku u MZ Klokotnica (u blizini firme „DMD“), Banovićima u MZ Seona, Gradačcu MZ Gornji Lukavac, Sapni MZ Kraljevići, Kalesiji MZ Dubnica, . Mjesta su obilježena i očekuje se uklanjanje i uništavanje.

Tokom jučerašnjeg dana tim za uništavanje NUS-a Tuzla „A“ je izuzeo i uništio NUS sa područja općina Tuzla i Kalesija.

Tim „B“ je bio na usluzi općinskim štabovima civilne zaštite Banovići i Kalesija.

Javni red i mir na području Tuzlanskog kantona je narušen 1 puta.

Evidentirano je 12 krivičnih dijela (3 teške krađe, 1 nanošenje lakih tjelesnih povreda, 1 razbojnička krađa, 1 nanošenje tjelesnih povreda, 1 narušavanje nepovredivosti doma, 2 prijevare, 2 nasilja u porodici 1 krađa)

Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 5 lica lake tjelesne povrede.

Evidentiran 19 ostali događaj.

Epidemiološka situacije se može zbog faktora okruženja (nedostatak vode, plavnih nanosi i otpad) i dalje karakterisati kao nesigurna ali pod aktivnim nadzorom. Nema intenzivnije dinamike pojave zaraznih bolesti. Na većini općina se uspostavlja kontinuirano vodosnabdijevanje uz intenzivan nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće. Intenzivno se provode mjere mehaničkog čišćenja i dezinfekcije.

Stanje elektroenergetskih objekata na području Tuzlanskog kantona je normalizovano.

Vrlo mali broj građana je bez napajanja električnom energijom na području sa aktivnim klizištima.

Poznata agencija za zaštitu i spašavanje iz Švedske SRSA MSB, je donirala je sistemu Civilne zaštite u našoj zemlji 6 (šest) sistema za prečišćavanje vode, kapaciteta 6.000 l/h odnosno 144 l/dan.

Danas tokom dana predstavnici ove agencije će održati kratku obuku u vezi sa postavljanjem i održavanjem sistema.

Ocijenjeno je da bi najbolje bilo te sisteme instalirati po 3 sistema na području ZE-DO kantona (općine koje su najugroženije su Žepče, Zavidovići, Maglaj i Olovo) i Tuzlanskog kantona (Sapna, Doboj- Istok, Gradačac).

Predstavnici Agencije će danas sa predstavnicima Kantonalne uprave civilne zaštite obići ugrožene općine, kako bi procijenili najoptimalnija mjesta za postavljanje sistema.

Na jučer održanoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite između ostalog, donijeta je Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za hitne intervencije na otklanjanju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona. Ovom odukom za 13 općina našeg kantona je dodijeljeno po dodatnih 40.000,00 KM, odnosno ukupno 520.000,00 KM. Podsjećanja radi, Kantonalni štab je prethodno općinama dodijelio po 10.000,00 KM.

Komentari

Komentara