Vlada TK: Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika

Spread the love
Menprom

Današnjom odlukom Vlada je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period septembar – decembar školske 2018/2019. godine.

Reha Centar

Ovom odlukom odobraeno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period septembar – decembar školske 2018/2019. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže osnovne škole koju pohađaju kao najbližu, a koja se nalazi na području drugog kantona.

Shodno ovoj odluci vanlinijski-namjenski prijevoz učenika se može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza, a iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga (učenici).

aktuelno.ba

Komentari

Komentara