Vlada TK utvrdila Program rada za 2022.godinu

Menprom

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Godišnji program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovo je prvi puta da je ovaj dokument izrađen na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju, Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona, a u skladu sa novim metodološkim pristupom u planiranju rada organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Reha Centar

Navedeno znači da Godišnji program rada Vlade obuhvata programe, aktivnosti i projekte koje će ministarstva realizovati na godišnjem nivou, te da su usklađeni sa Budžetom Kantona za 2022.godinu, a kako bi se u konačnici doprinijelo implementaciji zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara