Vlada TK nastoji sistemski riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja 46-ero djece

Spread the love
Rental Travel

Iako Vlada Tuzlanskog kantona svake godine za pružanje zdravstvenih usluga svim neosiguranim osobama, a time i za djecu koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, izdvoji oko 2 miliona KM, s ciljem iznalaska sistemskog rješenja za zdravstveno osiguranje ove djece danas je u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona upriličen radni sastanak predsjednika Skupštine TK Senada Alića, premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i resornih ministara sa saradnicima.

Reha Centar

Podsjećamo usklađivanjem kantonalnog zakona sa federalnim propisima 46-ero djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje ostalo je bez sistemski riješenog zdravstvenog osiguranja. Kako je danas rečeno ista situacija je i u drugim kantonima koji su svoje propise uskladili sa federalnim, izuzev Bosansko – podrinjskog kantona, gdje je evidentirano samo četvoro djece, a kojima je zdravstveno osiguranje regulisano skupštinskom odlukom.

Skupstina osiguranje djece 03 11 04 2016 (1)

Iako se u medijskim istupima špekulisalo za većim brojevima danas je na osnovu nalaza inspekcije i centara za socijalni rad, utvrđeno da se radi o tačno 46-ero djece koja su primjenom zadnjih izmjena i dopuna kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti izgubila pravo na sistemski osiguranu zdravstvenu zaštitu.

Imajući u vidu cjelokupno stanje, uz želju da na sistematičan način riješi ova problematika, danas je dogovoreno da će se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona izmijeniti Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK, te da će u nju biti uvrštena i djeca od 6. do 15. godine života koja nisu osigurana po drugom osnovu.

Skupstina osiguranje djece 02 11 04 2016 (1)

Istovremeno će se od Parlamenta Federacije BiH i resornih federalnih ministarstava ponovno tražiti usklađivanje Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, sa međunarodnim konvencijama.

„Značajno je istaći, i pored činjenice da zdravstveno osiguranje za pedesetak djece nije bilo osigurano zakonskim rješenjem, da u Tuzlanskom kantonu u proteklom periodu nije zabilježen niti jedan slučaj da je zbog toga bilo kome bila uskraćena medicinska pomoć“, rekao je ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić.

Tokom sastanka posebno je podcrtano da je Vlada Tuzlanskog kantona na ovakve poteze i donošenje Odluka primorana jer viši nivoi vlasti,  tj. federalni organi i institucije svoje aktivnosti i zakone nisu uskladili sa međunarodnim konvencijama. S tim u vezi svi medijski i pritisci nevladinih organizacija, prije svega su trebali biti usmjereni prema federalnim organima, a ne Vladi Tuzlanskog kantona.

I ovom prilikom još jednom je istaknuto da je pohađanje osnovne škole obavezno, te da svi oni koji sprječavaju svoju djecu da pohađaju osnovnu školu čine prekršaj. Tim činom svojoj djeci roditelji su uskratili i zdravstveno osiguranje. Imajući u vidu navedeno, dogovoreno je i da se svi nadležni subjekti, škole, centri za socijalni rad, inspekcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, zaduže da pokrenu odgovarajuće postupke protiv roditelja koji zanemaruju svoje dužnosti i ne slanjem na nastavu, zapuštaju svoju djecu.

Osim predsjednika Alića i premijera Gutića današnjem sastanku prisustvovali su ministrica rada, socijalne politike i povratka Danijela Simić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić sa saradnicima, te v.d. direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Almira Hurić.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara