Vlada FBiH: Odobreno 1.5 miliona KM za izmirenje dugovanja četiri privredna društva

Spread the love
Rental Travel

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu, donijela Odluku o utvrđivanju sastava i broja članova i načinu rada Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije BiH, kojim predsjedava premijer FBiH, a čiji su članovi zamjenik premijera FBiH/federalni ministar finansija, premijeri/predsjednici vlada svih deset kantona i predsjednik Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH.

Reha Centar

Danas je prihvaćena informacija o trenutačnom statusu projekta „Južna intrekonekcija BiH i Hrvatska (gasovod Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik, sa odvojkom za Mostar)“, koja uključuje i pripremljeni Prednacrt sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji ovog gasovoda. Analiza troškova i koristi ovog projekta pokazala je punu ekonomsku opravdanost njegove realizacije s ciljem obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom Federacije BiH/Bosne i Hercegovine, diverzifikacijom pravaca i novih izvora snabdijevanja, te daljeg razvoja novog i proširenja postojećeg tržišta prirodnog gasa.

Federalna vlada donijela je dvije uredbe: o provođenju energijskih audita (provjera) i izdavanju energijskog certifikata, te o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada.

Prihvaćen je izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje iznosili 1.571,1 miliona KM, što je 53 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu. Od toga porezni prihodi iznose 1.217,8 miliona KM, neporezni 255,6 miliona KM, te primici od finansiranja 97,5 miliona konvertibilnih maraka.

Federalna vlade je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, u iznosu do 11.000.000 eura.

Vlada FBiH se upoznala s Programom javnih investicija (PJI) FBiH za period 2019.-2021. godina, koji obuhvata podatke o ukupno 108 projekata. Njihova ukupna vrijednost je 15.811,87 miliona KM, od čega se 12.094,20 miliona KM odnosi na 66 kandidiranih projekata i 3.717,67 miliona KM na 42 projekata čija je provedba u tijeku.

Danas je donesena odluka o odobravanju 1.470.248,85 KM  namijenjenih za izmirenje dugovanja četiri privredna društva za PIO/MIO zaposlenicima koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, a nije im uplaćen radni staž. Tvornici konfekcije Borac d.d. Banovići – u stečaju odobreno je 71.772,77 KM, za pet zaposlenika, KTK Visoko d.d. Visoko 300.794,34 KM za 60 zaposlenika, TTU d.d. Tuzla – u stečaju, 97.861,74 KM za 34 zaposlenika i Hidrogradnji d.d. – u stečaju Vogošća 999.820 KM za 61 zaposlenika.

Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost da Salko Selman bude razriješen dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, zaključno sa 23.10.2018. godine, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost data je i za razrješenje Marijana Oršolića dužnosti potpredsjednika Uprave ove banke, također zaključno sa 23.10.2018. godine, zbog isteka mandata.

Nadzorni odbor RB FBiH dobio je i prethodne saglasnosti da Semir Fejzić bude imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Uprave, a Marijan Oršolić za vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, oba počevši počev od 25.10.2018. godine i na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Aluminij d.d. Mostar.

aktuelno.ba / Vlada Federacije BiH

Komentari

Komentara