Vlada će u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima pomoći rješavanje situacije u GIKIL-u

Spread the love
Rental Travel

Potreba imenovanja trenutno nedostajuća dva člana Nadzornog odbora u GIKIL-u i refleksije koje nedostatak članova ovog tijela ima na poslovanje GIKIL-a bili su glavna tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i ministra privrede Asmira Hasića sa predstavnicima sindikata ovog privrednog društva i Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH.

Reha Centar

Prije svega nedostatak članova Nadzornog odbora stvara prepreku GIKIL-u da sklapa veće i dugoročne ugovore, a što je preduslov za stabilan rad Fabrike, složili su se predstavnici sindikata.

Kako je istaknuto na sastanku za ponedjeljak, 23. septembra, je zakazana sjednica Skupštine privrednog društva na kojoj bi trebalo da budu imenovani nedostajući članovi.

Bitna činjenica je i ta da je u proteklom periodu u Koksno Hemijskom Kombinatu (KHK), društvu koje je vlasnih kapitala u GIKIL-u, pokrenut stečajni postupak, imenovani stečajni sudija, stečajni upravnik i vijeće povjerilaca, što ograničava Vladu u njenim mogućnostima za djelovanje.

„U proteklom periodu održali smo više sastanaka na temu stanja u GIKIL-u, a sve s ciljem razumijevanja stanja u Fabrici i iznalaženja najboljih rješenja za njen rad. Shvatamo ozbiljnost situacije, mi smo tu i voljni smo pomoći, ali i Sindikat mora jasno artikulisati svoje zahtjeve i usmjeriti ih na pravu adresu. Vlada je do sada uradila sve što je u njenoj moći, ali obzirom na pokrenuti stečajni postupak, primorani smo čekati na postupke i aktivnosti koje vode nadležne sudske institucije“, rekao je premijer Tulumović, te ukazao i na nejasnoće u vezi sa omjerom vlasničkog kapitala u GIKIL-u.

„Mi ćemo se kao Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona u cjelini u skladu sa našim zakonskim mogućnostima i ustavnim ovlaštenjima boriti za stabilan rad ove fabrike jer je to u interesu radnika, a naš cilj je borba za svako radno mjesto“, zaključio je ministar Hasić.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara