Visoka škola FINra: Obilježen Međunarodni dan računovođa

Spread the love
Rental Travel

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra i edukativno konsultanska kuća FINconsult su  upriličili svečanost povodom obilježavanja 10. novembra Međunarodnog dana računovođa.

Reha Centar

Međunarodni dan računovođa koji se tradicionalno obilježava 10. novembra je profesionalni praznik svih računovođa. Ovaj datum objedinjuje sve računovođe posvećene svojoj profesiji i obilježava ga većina zemalja u svijetu.

  1. novembra 1494. godine, knjiga pod nazivom Summa de Arithmetica, Geometrija, Proportioni i Proportionalita (Sve o aritmetici, geometriji i proporcijama), autora italijanskog matematičara i franjevačkog fratra Luca Bartolomeo de Pacioli objavljena je u Veneciji.

Ovo je prva knjiga koja je imala za cilj da sažme matematičko znanje tog vremena. Jedno poglavlje te knjige pod nazivom “Particularis de computis et scripturis” (Detalji obračuna i evidentiranja) daje detaljan opis venecijanskog knjigovodstva. To je bio prvi štampani esej o dvojnom knjigovodstvu. Iako je dvojno knjigovodstva vođeno vijekovima, Pacioli je sa 27 stranica rasprave na temu dvojnog računovodstva zaslužio zvanje “otac modernog računovodstva”.

Povodom obilježavanja ovog značajnog datuma Visoku školu FINra su posjetili učenici i profesori srednje Ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli.

Na press konferenciji upriličenoj ovim povodom obratio se direktor Visoke škole FINra:

“Ispred Visoke škole FINra i edukativno konsultanske kuće FINconsult želim svim kolegicama i kolegama koji rade na računovodstvenim poslovima i svim učenicima koji se opredijele za ovu profesiju čestitati 10. novembar Međunarodni dan računovođa.

Iza FINconsulta je više od 3.000 educiranih i cerificiranih osoba koje su stekle zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, više od 200 seminara i savjetovanja u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije, preko 70 izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant te respektabilna mreža stručnjaka i saradnika koje FINconsult ima, u Bosni i Hercegovini i u regionu.

FINconsult je 2016. godine napravio novi iskorak i dao jedan veliki značaj unaprijeđenju i razvoju računovodstvene profesije kroz otvaranje Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra.

Osnovni cilj Visoke škole FINra jeste da naši studenti postanu vrhunski stručnjaci za obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova.

U ispunjenju ovog cilja za naše studente kreirali smo jedinstven i prepoznatljiv nastavni plan i program,  koji predstavlja spoj teorije i prakse. Angažovali smo nabolje profesore i asistente u regionu, te obezbijedili moderne učionice,  sa savremenom IT opremom. Studentima smo obezbijedili besplatan pristup savremenoj literaturi.

Naši student imaju besplatan pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene u BiH, kao i pristup elektronskim izdanjima međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, besplatno tokom studiranja.

Nastavni plan i program Visoke škole FINra u potpunosti je usaglašen sa ispitima za sticanje zvanja certificirani računovođa u BiH,  kako bi našim studentima po završetku studiranja omogućili sticanje zvanje CR,  bez dodatnog polaganja ispita. Visoka škola FINra je za svoje studente obezbijedila praksu, stipendije i zaposlenje, potpisivanjem sporazuma o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 100 uspješnih preduzeća sa područja TK i šire regije”, istakao je Doc.dr. Ismet Kalić, direktor Visoke škole FINra.

U sklopu obilježavanja 10. novembra Međunarodnog dana računovođa, za sve učenike upriličeno je predavanje na temu: Značaj i perspektive računovodstvene profesije u BiH, predavač je bio Doc.dr. Ismet Kalić, direktor Visoke škole FINra.

Nakon predavanja svi učesnici i profesori zajedno sa direktorom Visoke škole FINra Doc.dr. Ismetom Kalićem, prisustvovali su prigodnoj zakusci.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara