Veća izdvajanja iz Budžeta Grada za sistemsko uređenje usluga njege i pomoći u kući starim i iznemoglim osobama

Spread the love
Rental Travel

Grad Tuzla zahvaljući podršci Švicarskog crvenog križa, u sinergiji sa Crvenim križem Tuzle, Crvenim križem TK, Centrom za socijalni rad, Domom penzionera, Domom zdravlja Tuzla, jedini u Bosni i Hercegovini organizuju kućnu njegu starim i iznemoglim osobama i to u posljednje tri godine. Na danas održanom sastanku Radne grupe za sistemsko uređenje usluga njege i pomoći u kući u gradu Tuzla, izvršena je analiza dosadašnjih rezultata, koji su ocjenjeni dobrim, uz napomenu da je starijih i iznemoglih osoba svake godine sve više, pa je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović napomenuo da za narednu godinu treba višestruko povećati izdvajanja iz Budžeta Grada, kako bi bio zadovoljen maksimalan broj korisnika u svih 40 mjesnih zajednica, i kako bi vrste usluga starijim osobama bile raznovrsnije i podrazumjevale široku lepezu pružanja usluga, a sve u cilju brige o starim i iznemoglim osobama i uključivanja starijih osoba u društvo (kućna njega, obavljanje kupovine za starije osobe, odvoženje starijih osoba ljekaru, u Centar za stare u Domu penzionera, na sportske i kulturne manifestacije, na Panoniku i sl.).

Reha Centar

„Mi ćemo predvidjeti onoliko budžetskih sredstava, sigurno nekoliko puta više nego u ovoj startnoj fazi, kada nas je finansirao Švicarski crveni križ, kada je to radio Crveni križ Tuzle, Crveni križ TK, Centar za socijalni rad, Dom pezionera i Dom zdravlja, uključiti se sa višestruko većim sredstvima. Mi imamo sistemom riješenu brigu o djeci bez roditeljskog staranja, zatim brigu o djeci u obdaništima, kroz školu, ali o starim i iznemoglim osobama nema do danas u BiH sistema adekvatne brige. Mi hoćemo podržati i njegu za stare i iznemogle osobe, povećati broj korisnika iz svih 40 mjesnih zajednica, ali i proširiti lepezu usluga. Nekima treba samo obaviti kupovinu ili ih dovesti u postojeći Centar za stare u Domu penzionera, na neku manifestaciju ili na Panoniku. Dakle, proširiti lepezu jer pokretne starije osobe imaju i problem samoće, proširiti lepezu brige o starijim osobama. Siguran sam da Budžetom za narednu godinu možemo višestruko više predvidjeti sredstava da, ova već provjerena sinergija, već uspješan projekat, sa svim nabrojanim subjektima, bude daleko uspješniji. Kao sredina moramo uraditi više na brizi o starijim osobama i uključivanju starijih osoba u društveni život. Svako od nas prema svim starim osobama treba da se odnosi kao prema svojim roditeljima“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

„Tuzla je prvi grad koji je započeo ovaj projekat u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Švicarskim crvenim križem i uz potporu Gradske uprave i naših sugrađana. Projekat je na razne načine obuhvatio preko 200 korisnika, a današnja novina je da se pravi značajan iskorak, jer se od projekta pravi sistem. To znači da će svaki građanin u Tuzli, kome je potrebna ova vrsta pomoći, biti u prilici da dobije uslugu od strane uposlenika ili volontera Crvenog križa, zahvaljujući tome što će troškove uglavnom pokrivati Gradska uprava i djelimično sufinansirati Švicarski crveni križ. Kada to umrežimo sa grupama aktivnog starenja, koje djeluju u skoro svim mjesnim zajednicama, iskreno se nadam da ćemo pokriti cjelokupno područje grada. Prilika je da budemo prvi u širem okruženju koji će imati sistem njege i pomoći starim i iznemoglim osobama u kući, uz sve društvene aktivnosti koje su potrebne ljudima treće životne dobi. Zahvaljujući Švicarskom crvenom križu i Gradskoj upravi Tuzla koja je od danas zauzela, zajedno sa nama, kurs da napravimo efikasan plan i da dođemo do svakog sugrađanina kojem je ova vrsta pomoći potrebna“, izjavio je Sead Hasić sekretar Crvenog križa Grada Tuzla.

„Cilj sastanka jeste da na području Grada Tuzla uvedemo jedan sistem njege i pomoći u kući licima treće životne dobi ali i svim ostalim ljudima kojima je za ostanak u vlastitom domu potrebna njega i pomoć od strane drugog lica. Ovaj radni sastanak jeste u stvari dio projekta koji je Švicarski crveni križ započeo 2013. godine, i koji se zvanično završava sa decembrom 2016. godine. Međutim da bi se obezbjedila i dalja finansijska podrška Švicarskog crvenog križa, neophodno je i učešće lokalne zajednice. Mi smo se upravo i sastali da napravimo neka rješenja i neke planove za 2017. godinu, kako ovaj projekat nastaviti i učiniti održivim, da postane sistemski način pružanja usluga u gradu Tuzla. Da postanemo primjer i u drugim sredinama, kako pomoći osobama treće životne dobi da ostanu u svom vlastitom domu“, izjavila je Sarafina Vilušić, koordinator Projekta pomoći i njege u kući Švicarskog crvenog križa.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara