Utvrđen Program rada Vlade za 2018. godinu

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je program rada za 2018. godinu. Ovaj dokument kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona će u 2018. godini svoje djelovanje temeljiti na postizanju strateških razvojnih ciljeva koji su definisani u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.

Reha Centar

Nakon što je u proteklom periodu radila na stabilizaciji situacije u Tuzlanskom kantonu Vlada je za 2018. godinu planirala nekoliko razvojnih projekata. To oslikava i nekoliko kapitalnih programa, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kroz povećanje sredstava za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji Vlada je planirala značajniju pažnju posvetiti ovog grani privrede. Također, posebna pažnja bit će posvećena i podršci lokalnim zajednicama, za što je osim namjenskih sredstava vodnih naknada i sredstava za zaštitu okolice predviđena i posebna, nova stavka u Budžetu.

U okviru ove stavke Vlada je za projekte lokalnih zajednica planirala 1 milion KM. Za program kapitalnih ulaganja ove godine predviđeno je 3 miliona KM, a što će najvećim dijelom biti usmjereno u obrazovne i pravosudne institucije u Tuzlanskom kantonu. Ovaj plan također karakteriše i reorganizacija rada Vlade, odnosno formiranje novih i spajanje postojećih ministarstava.

U okviru novog Ministarstva kulture i sporta planirana je kvalitetnija podrška oblastima kulture i sporta, te program podrške mladim osobama. U oblasti rada, socijalne politike i povratka predviđena su kvalitetnija rješenja u oblasti socijalne zaštite, te sredstva za kvalitetniju podršku porodiljama i novorođenčadi iz socijalnih kategorija. Podrška povratku je povećana za oko 230.000 KM, a kao novi socijalni program, za užinu u toku nastave djeci iz socijalnih kategorija planirano je 118.000 KM.

Tokom ove godine planirana je i realizacija dodatnog sufinansiranja izgradnje Centra za autizam, a planirano je i sufinansiranje Sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja planirano 20.000 KM. Ono što je još interesantno, a radi se o novim projektima, Vlada je predvidjela realizaciju programa stipendiranja učenika koji upišu deficitarna zanimanja, kao i projekat prekvalifikacije i dokvalifikacije. Imeđu svega ostalog, ove godine Vlada je planirala i realizirati projekat podrške naučno – istraživačkom radu, što je u skladu sa novim Zakonom o naučno – istraživačkom radu TK.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara