Usvojeni nacrti zakona o dohotku i doprinosima, slijedi javna rasprava

Spread the love
Menprom

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas i nacrte novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima.

Reha Centar

“Budući da su ranije odobreni u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH sada slijedi javna rasprava od 60 dana o ovim zakonima, koji nikada nisu mijenjani”, izjavila je za Fenu dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Novim zakonom o doprinosima namjeravaju se pojednostaviti obračunavanja i plaćanja doprinosa, uspostaviti kvalitetniji nadzor i jačanje finansijske discipline. Vladin stav je da se na sva primanja plaćaju doprinosi i porez na dohodak.

“Opredijelili smo se da podržimo stopu od 33 posto i da se toliko proširi osnovica koja će donijeti toliko prihoda koliko imaju i sada izvanbudžetski fondovi. Osnovni princip je da se smanje doprinosi na bruto plate koji su po sadašnjem zakonu 41,5 posto. Osnovica za obračun doprinosa proširena je, osim na plate i na naknade za obrok, prevoz i regres”, kaže Milićević.

Rješenjima u novom zakonu o porezu na dohodak, kako ističe, želi se smanjiti porezni teret na niska primanja, a povećati na visoka primanja.

Propisano je uvođenje progresivnog oporezivanja kroz dvije stope: 10 posto na mjesečni dohodak do 1.500 KM i 20 posto na razliku mjesečnog dohotka iznad 1.500 KM. Neoporezivi dio je 700 KM.

Progresivne stope poreza od 10 i 20 posto primjenjuju se i na dohodak od samostalnog rada, od ulaganja kapitala, imovine i imovinskih prava, itd.

U osnovicu dohotka uključene su naknade za topli obrok, prevoz i regres, kao i djelimično oporezivanje ostalih naknada koje se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: