Usvojena informacija o aktivnostima Tima za borbu protiv korupcije

Menprom

Danas je Vlada usvojila Izvještaj o radu Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona sa izvještajem o realizaciji akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021 – 2024. godina, za period januar 2022 – maj 2023.godine. U ovom periodu fokus Tima je bio na praćenju realizacije Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024 godine. Također, okončana je provjera vjerodostojnosti diploma državnih službenika u institucijama Tuzlanskog kantona, a informaciju o ovoj aktivnošću, Vlada je usvojila u aprilu prošle godine. Imajući u vidu da je Vlada Tuzlanskog kantona formirala Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona će u koordinaciji sa Uredom u narednom periodu napraviti tranziciju i pripremiti transfer plan aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona sa Tima na Ured, a sve u cilju prenošenja nadležnosti na Ured.

Reha Centar

Kada je u pitanju provjera vjerodostojnosti diploma uposlenika u kantonalnim institucijama akcentirano je da je do sada izvršena provjera vjerodostojnosti ukupno 385 diploma izabranih dužnosnika i državnih službenika u organima Tuzlanskog kantona. Od toga 370 diploma je sa univerziteta u Bosni i Hercegovini i sve su vjerodostojne i ispravne.  Provjereno je i 15 diploma sa univerziteta van Bosne i Hercegovine je provjereno, od čega je 6 diploma vjerodostojno i ispravno, dok za 9 diploma van Bosne i Hercegovine još uvijek nisu dostavljene informacije za diplome.

Osim navedenog, Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona je, pored redovnih aktivnosti, pristiglo i više anonimnih prijava o prisustvu korupcije u institucijama vlasti, preduzećima, ustanovama i sl. Imajući u vidu da Tim nije nadležan za postupanje po dostavljenim prijavama o prisustvu korupcije, Tim je sve pristigle prijave proslijedio Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, MUP – u Tuzlanskog kantona – Upravi policije na dalje postupanje.

Vlada Kantona i Tim su u proteklom periodu značajan akcenat stavili na unapređenje saradnje sa partnerskim institucijama na pitanjima prevencije i borbe protiv korupcije. U tom pogledu se ističe kontinuirana komunikacija i saradnja sa APIK-om, Misijom OSCE -a u BiH, Transparency International u Bosni i Hercegovini , CCI, Helsinskim odborom za ljudska prava, a saradnja sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavlja najznačajniju ulogu u borbi protiv korupcije na području BIH i pruža kontinuiranu podršku u provedbi antikorupcijskih procesa.

Također, Vlada je prihvatila tekst Ugovora o donaciji dva laptopa i 7 Software licenci, MS Office Professional Plus 2019, u svrhu donacije i opremanja Tima za prevenciju korupcije odgovarajućim i inovativnim ICT rješenjima. Premijer Tuzlanskog kantona je ovlašten da sa donatorom Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi, koju zastupa OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, potpiše spomenuti ugovor.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara