Uskoro zapošljavanje svih ljekara sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

Spread the love
Rental Travel

U cilju realizacije projekta zapošljavanja osamdeset ljekara koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će raspisati javni poziv za zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, dogovoreno je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića sa direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja Almirom Hurić i direktorom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Nešadom Hotićem.

Reha Centar

Obzirom da je Univerzitetski klinički centar Tuzla, putem projekta Federalne vlade već pokrenuo proceduru za upošljavanje 20 ljekara, projektom Zavoda zdravstvenog osiguranja je predviđeno finansiranje 60 ljekara, koji bi u skladu sa potrebama zdravstvenih ustanova, osim UKC-a Tuzla trebali biti zaposleni u neki od 13 domova zdravlja u našem kantonu, Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac ili Zavod za javno zdravstvo TK.

Na ovaj način realizirat će se obećanje Vlade Tuzlanskog kantona da u toku ove godine zaposli sve ljekare koji se nalaze na evidenciji Zavoda, s jedne strane ali i osigura potreban medicinski kadar u zdravstvenim ustanovama, obzirom da će već u skorije vrijeme veliki broj ljekara na UKC-u ispuniti uslove za odlazak u penziju. „Ovo je strateško razmišljanje. Ovim projektom se pripremamo da u vrlo skoroj budućnosti ne dođemo u situaciju da ljekare koji odu u penziju nema ko da zamijeni“ rekao je direktor Hotić.

„Vlada Tuzlanskog kantona strateški razmišlja i nastoji prevenirati eventualne probleme u zdravstvenom sistemu. Mladi ljekari koji sada dobiju priliku i zaposljenje trebaju vremena da prođu dalje medicinske procedure, specijalizacije i slično, kako bi bili spremni zamijeniti svoje starije kolege“ rekao je ministar Hadžiefendić.

Ovom prilikom također je rečeno da će resorno ministarstvo u narednom periodu intenzivirati aktivnosti u vezi sa izradom nove bolničke liste lijekova, informatizacijom zdravstva kroz uvođenje sistema „e-recept“, te finalizacijom prvog projekta javno – privatnog partnerstva na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara