Urađena nova transplantacija organa na UKC Tuzla

Menprom

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla izvršena je eksplantacija organa nakon čega je obavljena transplantacija pet organa. Dva bubrega su transportovana u Univerzitetski klinički centar Sarajevo, dok su jetra i dvije rožnice transplantirani u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Transplantacije su prošle uspješno bez anestezioloških i hiruških intraoperativnih komplikacija.

Reha Centar

Odabir kandidata za transplantaciju vršen je u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBIH, uz pomoć kliničkih koordinatora, a na osnovu objektivnih medicinskih pokazatelja (tkivna podudarnost, dob i dužina dijaliznog liječenja). Ovim pristupom Federalno ministarstvo zdravlja, uz Centar za transplantaciju, nastoji urediti proces kadaverične transplantacije, te na taj način ostvariti preduslov za pristup Eurotransplantu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: