U Konjicu održana sjednica Koordinacije maloljetnih boraca ARBiH i MUP-a RBiH, Nevres Jašarević novi predsjednik

Menprom

Dana 14.06.2020.g u Konjicu je održana 3. redovna sjednica Koordinacije maloljetnih boraca ARBiH i MUP-a RBiH na kojoj je realizirano 7. tački dnevnog reda.

Reha Centar

Na istoj sjednici je izvršen izbor/reizbor i imenovanje novog Koordinacionog tijela tj. predstavnika Koordinacije, i to za Predsjednika Koordinacije imenovan je Nevres Jasarević iz Tuzle, za dopredsjednike imenovani su Mujo Trebović iz Mostara i Jasmin Smjećanin iz Sarajeva. Za sekretara Koordinacije izabran je Kadir Hajdarević iz Tuzle.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni: Izvještaj o radu za prethodni period i  Plan aktivnosti za naredni period. Također su razmatrane i jednoglasno usvojene inicijative i zaključi kao što su:

1.Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Koordinacije.

2.Još aktivnije učestvovanje u izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kao i Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

3.Jednoglasno je usvojena Inicijativa o formiranju Saveza maloljetnih Dobrovoljaca Armije RBiH i MUP-a RBiH, gdje su imenovani i izabrani članovi inicijativnog odbora za formiranje istog.

4.Također je jednoglasno usvojena Inicijativa da Koordinacija Maloljetnih Dobrovoljaca zajedno sa svim svojim članicama-udruženjima učestvuje na centralnoj manifestaciji Igman 2020. i za glavnog koordinatora između Koordinacije maloljetnih Dobrovoljaca i organizatora manifestacije Igman 2020 je izabran Edin Ćosović iz Udruženja maloljetnih Boraca Općine Centar-Sarajevo.

5.Zajednički stav svih Članica Koordinacije je odlučno djelovanje i institucionalno rješavanje statusa Maloljetnih Dobrovoljaca i sto brže rješavanje njihovih zasluženih prava.

Poslije sjednice upriličeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti od strane svih učesnika sjednice, na dva spomen obilježja u Konjicu, i to na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima i na spomen obilježju maloljetnim šehidima-poginulim Borcima ARBiH!

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara