Tvornica Srebreničanka od januara na tržište plasira prve količine pomfrita

Menprom

U Srebrenici će 11-12. novembra 2015. godine biti održana Investicijska konferencija Srebrenica, u čijem će radu sudjelovati poslovni ljudi i političari iz nekoliko zemalja. Bit će to prilika da se predstave brojni projekti i investicije, koji bi u perspektivi pomogli ekonomsko jačanje regije Srebrenica. Drugoga dana rada učesnicima i gostima bit će predstavljen uspješni projekt izgradnje tvornice pomfrita „Srebreničanka“, u koji je do ovoga trenutka uloženo devet miliona maraka.

Reha Centar

Kompanija Srebreničanka osnovana je 2013. godine kao rezultat poslovne ideje poduzetnika iz Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana. Oni su u realizaciju ovoga projekta krenuli od činjenice da je krompir kao kultura dominantan u prehrani stanovništva Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, a da na prostoru ex-Jugoslavije nema ni jedne tvornice koja krompir prerađuje u pomfrit. Poznato je da se hiljade tona pomfrita svake godine uvoze se sa Zapada, prije svega iz Holandije, Belgije, Njemačke i Francuske. Kompanija Srebreničanka je upravo u tome vidjela svoju šansu, tako da podizanjem tvornice pokušava u Srebrenici spojiti ekonomskim nitima Istok i Zapad Balkana.

SREBRENIČANKA

Ideju su pratila ozbilja ulaganja, koja su do ovoga trenutka premašila iznos od devet miliona maraka. Vlasnici većinskog kapitala su iz Azerbejdžana, a udio u investiciji imaju kompanije “Global Trade Gida Sanayi” iz Istanbula i “Total Trade International” iz Beograda, te Miirza Šahman iz Bosne i Hercegovine. Tvornica će kada dostigne projektovani kapacitet upošljavati 50 ljudi, a indirektno će u mreži kooperanata, osigurati radni angažman za još 500-700 ljudi. Zasnovana na japanskoj tehnologiji proizvodnje smrznutog pomfrita, a prostire se na 4.300 kvadratnih metara. Projektovani kapacitet, sa radom u dvije smjene, bit će dvije tone pomfrita na sat, odnosno 30 tona pomfrita dnevno. Očekuje se da će godišnja proizvodnja biti 7.500 tona pomfrita, a vrijednost te proizvodnje prelazit će 15 miliona maraka. Sa ovim karakteristikama, Srebreničanka će biti najproduktivniji poslovni subjekt u regiji Srebrenica.

Krompir se u Bosni i Hercegovini, kao najznačajnija kultura, uzgaja na površini od oko 41.000 ha. Prosječna godišnja proizvodnja je oko 387.000 tona, što je oko 60% od ukupno proizvedenog povrća. Ostale vrste povrća uzgajaju se na površini od oko 42.000 ha, na kojim se prosječno proizvodi više oko 250.000 tona povrća. Za potrebe industrijske prerade u ovom trenutku Bosna i Hercegovina nema dovoljne količine krompira, tako da će kompanija Srebreničanka svojom proizvodnjom pomfrita inicirati pokretanje proizvodnje značajnih količina krompira za industrijsku preradu u cijeloj BiH. U proizvodnji pomfrita pri kapacitetu 93-95%, sa radom u dvije smjene, tvornica ima potebu na godišnjem nivou osigurati 15.000 tona krompira za preradu, sa omjerom: 2 kg krompira daje 1 kg pomfrita. Za osiguravanje tih količina neophodno je zasijati 500 hektara zemljišta, uz prinos 30 tona po hektaru, sa tendencijom da se u perspektivi prinosi podignu na 45-60 t/ha. Neophodno je voditi računa o kvaliteti, a dimenzije krompira koji može ići u preradu moraju biti od 45 do 100 mm).

SREBRENIČANKA

Da bi podstakla zadruge, pojedince i kompanije da proizvode krompir odgovarajućeg kvaliteta i osobina, Srebreničanka je poduzela ozbiljne korake na osiguravanju proizvodnje adekvatnog sadnog materijala. Krenulo se pravovremeno u aktivnosti stavljanja u funkciju Centra za krompir na Sokocu. S tim u vezi ostvarena je saradnja sa Poljoprivednim institutom iz Banja Luke. Od početka 2015. godine kompanija Srebreničanka u kontinuitetu potpisuje ugovore o partnerstvu sa zadrugama, kompanijama i pojedincima, s ciljem osiguravanja potrebnih količina krompira. Potpisani su ugovori sa komercijalnim bankama koje bi trebale povoljnim kreditnim linijama pratiti zadruge, farmere i preduzeća, pružajući im određenu pomoć u nabavci sjemena. Na ovaj način dat će se poseban doprinos povratničkim zajednicama i održivom povratku, te pružiti pomoć državi koja će zahvaljujući ovakvim projektim smanjiti izdvajanja za socijalne kategorije.

Izgradnju tvornice podržali su Turkish Zirat banka i Ambasada Republike Turske u okviru projekta „Economic Empowerment of Srebrenica“. U okviru ovoga projekta podršku je pružila i Vlada Velike Britanije u nabavci opreme neophodne za pokretanje proizvodnje, te UNDP kancelarija Srebrenica. Podršku su također pružili Općina Srebrenica prilikom iznalaženja lokacije i pribavljanja dokumentacije. Nedavno je potpisan i ugovor sa Federalnm ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, koje će pružiti odgovarajuću podršku.

Kompanija Srebreničanka već od januara 2016. godine na tržište će plasirati vlastiti brend pomfrita vrhunskog kvaliteta pod imenom Srebreničanka. Proizvodnja će biti zasnovana na domaćoj sirovinskoj bazi i najsavremenijoj svjetskoj tehnologiji. Plan menadžmenta je da oko 70 posto proizvodnje plasira u inozemstvo, a ostatak na tržište BiH.

Pored oživljavanja poljoprivredne proizvodnje u Podrinju, pokretanje proizvodnje pomfrita u kompaniji „Srebreničanka“ značajno je za nekoliko regija BiH u kojima je krompir dominantna kultura: srednja i jugozapadna Bosna, Posavina, Semberija, Bosanska krajina, sarajevsko-romanijska regija itd. U Menadžmentu Srebreničanke očekuju da će ratari na ovim područjima uvidjeti svoju šansu i krenuti u organizovanu proizvodnju.

BMG Bosanska medijska grupa

aktuelno.ba

Komentari

Komentara