Turistička razglednica TK: Dobrodošli u kanton prelijepih planina, izletišta i kupališta

Menprom

Geografski položaj – Tuzlanski kanton nalazi se između 44. i 45 stepena sjeverne geografske širine, odnosno 18. i 19. stepena   istočne geografske dužine. Smješten je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Zahvata 5,3 % površine Bosne i Hecegovine, odnosno 10,5 % Fedracije BIH.

Reha Centar

Obuhvata 13 općina i gradova ; Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice.

Administrativno, privredno i kulturno sjedište Kantona je Tuzla koja spada među 4 najveća grada u Bosni i Hercegovini.

Orografija – Tuzlanski kanton karakteriše izrazito planinsko područje ( Konjuh, Javornik, Ozren ) na jugu, prostrane riječne doline Spreče i Tinje u centralnom dijelu te masivi Skipovca, Trebave i Majevice koji se pružaju pravcem sjeverozapad – jugoistok i blago zatalasano brežuljkasto područje na sjeveru.

Nadmorska visina se kreće od 150 m na sjeveru do 1328 m (Konjuh) na jugu.

Površina – Tuzlanski kanton zahvata 2730 km2 što čini 5,3 % ukupne površine BIH, odnosno 10,5 % površine Federacije BIH.

Stanovništvo – Na području Kantona živi 553. 573 stanovnika. U stanovništvu BIH , Tuzlanski kanton učestvuje sa 14,82 %, a u stanovništvu FBIH 21,5 %. Tuzlanski kanton je najnaseljenije područje u Bosni i Hercegovini . Gustina naseljenosti je 195 stanovnika / km2. (U BIH gustina naseljenosti iznosi 70 stanovnika/km2, a u Fbih 91 stanovnik/km2).

U nacionalnoj strukturi stanovništva su najbrojniji Bošnjaci, a zatim Srbi, Hrvati i ostali.

Klima – Područje Tuzlanskog kantona ima umjerenokontinentalnu klimu sa jasno izraženim godišnjim dobima , prosječnim količinama padavina oko 908,6 l/m, vlažnošću vazduha 79 % i srednjom godišnjom temperaturom oko 10,1 stepena C. Najtopliji mjesec je juli, najhladniji januar.

Hidrografija – Osnovni vodotoci na području Kantona grupišu se oko rijeka Spreče, Tinje, Drinjače i Sapne i pripadaju slivovima rijeke Bosne i rijeke Drine. Na području Kantona postoji nekoliko hidroakumulacija sa polivalentnom namjenom ( jezera : « Modrac», «Snježnica», «Bistarac», «Šićki Brod», «Vidara», «Hazna» i druga.)

Projekat podržan od strane Turističke zajednice TK

Komentari

Komentara