Stranka za BiH TK: Pozivamo nadležne na poštivanje sudskih presuda

Spread the love
Rental Travel

Kantonalni sud u Tuzli donio je pravosnažnu i izvršnu sudsku presudu da se poništava odluka Nadzornog odbora JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. od 23.07.2014. god. o smjeni direktora aerodroma gosp. Mujačić Eseda te da isti mora biti vraćen na mjesto direktora u roku od petnaest dana od dana preuzimanja presude.

Reha Centar

25.10.2017. je bio zadnji dan za izvršenje presude. Od predviđenog roka za izvršavanje presude prošlo je više od mjesec dana a svi odgovorni za izvršenje sudske presude ne poduzimaju ništa za izvršenje iste. Sa navedenom sudskom presudom upoznati su Nadzorni odbor JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”, Uprava, Vlada TK i Skupština TK.

Iz Vlade TK-a su rekli da će postupiti po presudi, a ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj , gosp. Gluhić, javno za medije je rekao da se presude ne komentarišu već izvršavaju.

Iako je neizvršenje sudske presude krivično djelo, odgovorni organi i osobe svjesno i namjerno ne žele izvršiti navedenu sudsku odluku.

Još jednom odgovorni organi žele pokazati da za njih sudske odluke nisu obavezujuće što su pokazali i u prethodnom dijelu sudskog postupka kad nisu htjeli ispoštovati privremenu mjeru osiguranja donesenu od Općinskog suda Tuzla, zatim rješenje i zaključak o izvršenju donešen od Općinskog suda u Živinicama, po kojima je trebalo smijenjenog direktora Mujačića odmah vratiti na poziciju sa koje je nezakonito smijenjen i to pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Nadzorni odbor JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” koji je nezakonito smijenio direktora Mujačić Eseda, nanio je materijalnu štetu aerodromu, te treba krivično odgovarati i namiriti nastalu štetu. Sadašnji Nadzorni odbor i uprava JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” neizvršenjem presude svakodnevno uvećava već nastalu štetu koja se plaća budžetskim tj. narodnim parama.

Osim materijalne štete Nadzorni odbor i uprava JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” neizvršenjem presude žele pokazati da je politički sistem jači od pravosudnog sistema i da mogu raditi šta hoće i bez obzira što čine krivično djelo, nadaju se da će biti zaštićeni.

Odgovorni za neizvršenje pravosnažne i izvršne presude Kantonalnog suda su Nadzorni odbor i uprava JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”, zatim ministar za saobraćaj, trgovinu i turizam Vlade TK-a, a potom i Vlada kao osnivač i vlasnik JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.

Pozivamo najodgovornije da svoju zakonsku obavezu ODMAH izvrše.

PRESS SLUŽA STRANKE ZA BIH KV TK

Komentari

Komentara

Posted In: