Skinute sve maske o nestranačkoj Vladi na TK

Spread the love
Menprom

Predložena Deklaracija o ukidanju Kantona koju je Klub poslanika NSRZB iznio pred Skupštinu TK-a je ponuđena kao osnova o kojoj se moglo razgovarati kao i vršiti dopuna u dijelu formiranja ekonomskih regija kako na nivou FBiH tako i na nivou BiH.

Reha Centar

SBiH je još prije (10) godina izlazila sa istim prijedlozima preuređenja BiH čime bi se formiralo (6) regija. SBiH je podržala ovu Deklaraciju ali je žalosno da SDP i SDA nisu prihvatili niti da se otvori rasprava o ovoj deklaraciji. Ovo je žalosno od dvije vladajuće stranke, kako u ovom Kantonu tako u FBiH.

Što se tiče smjene zamjenika predsjednika Skupštine TK-a iz reda Bošnjačkog naroda može se reći da je ta smjena izvršena od Bošnjaka iz SDP-a i SDA a ne Kluba Bošnjaka Skupštine TK-a. Tu smjenu su podržali Alija Azapagić i Salih Šabović kao samostalni poslanici koji uz Koaliciju SDP i SDA partnere imaju potrebe da ostvaruju svoje lične i poslovne interese. Ova smjena je definitivna potvrda koalicije u TK-a između SDP-a i SDA, čime su sve maske o nestranačkoj Vladi definitivno skinute i sada je jasno ko upravlja Tuzlanskim kantonom.

Kantonalno vijeće SBiH TK-a daje podršku u radu sindikatima Tuzlanskog kantona te ih poziva na jedinstvo, uz maksimalno distanciranje od uticaja bilo kakvih političkih opcija. Obespravljeni radnici se moraju izboriti za svoja zakonom predviđena prava, te praznike rada u narednim godinama dočekivati sa više ekonomske i socijalne sigurnosti. Ovo će biti garancija za sve građane Tuzlasnkog kantona u smislu većih sloboda i sigurnih egzistencija kako zaposlenih tako i nezaposlenih stanovnika TK-a.

 

Želimo sretan 1. Maj – međunarodni praznik rada svim građanima Tuzlanskog kantona.

 

  Služba za informisanje KV SBiH TK 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara