Senat Univerziteta u Tuzli usvojio odluku o unapređenju pozicije Univerziteta u Tuzli na svjetskim rang listama

Spread the love
Rental Travel

Po prvi put u istoriji svog postojanja, Senat Univerziteta u Tuzli usvojio je na redovnoj sjednici održanoj 11.05.2016. godine, Odluku o obaveznoj upotrebi  afilijacija za izabrane nastavnike i saradnike, kao i profesore u počasnim zvanjima Univerziteta. Odluka je donesena kao jedna od mjera u cilju poboljšanja pozicije Univerziteta u Tuzli na ranking listi Webomterics, koja prati pozicije univerziteta u svijetu. Na ovaj način, uspotavljanjem jedinstvenih afilijacija za fakultete Univerziteta u Tuzli, omogućiće se objedinjavanje rezultata naučnoistraživačkog rada koje ostvaruju uposlenici Univerziteta u Tuzli, čime će se valorizirati rad Univerziteta na svjetskim rang listama.

Reha Centar

Bitno je istaći da će stupanjem na snagu navedene Odluke po prvi put rezultati naučnoistraživačkog rada studenata Univerziteta u Tuzli takođe doprinijeti unapređenju pozicije Univerziteta u Tuzli, te motivirati studente Univerziteta na drugom i trećem ciklusu studija da se aktivno uključe u naučnoistraživački rad.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara