Saopštenje Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH TK

Spread the love
Menprom

Na sjednici predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona održanoj 23.11.2017 godine donesene su sljedeće odluke:

Reha Centar

Da se u skladu sa zakonskim rokovima,član 144. Zakona o radu,član 72. i 75. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Kolektivni ugovor za oblast zdravstva u TK-u),pokrenu zakonske procedure oko pregovora sa sa Vladom Tuzlanskog kantona (potpisivanje protokola o pregovorima,dostavljanje prijedloga izmjena i dopuna,određivanje termina za pregovore itd.) za produženje Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva TK-a.

 Zahvaljujući razumijevanju Vlade  Tuzlanskog kantona koja je pokazala izuzetnu brigu za zdravstveni sistem i status zaposlenih u zdravstvu Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu TK  je 20.februara 2017godine potpisao Kolektivni ugovor za oblast zdravstva TK-a.

Obzirom na finansijske mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja TK koji se puni NOVCEM GRAĐANA koji plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje Vlada Tuzlanskog kantona je iznašla mogućnosti da osigura dodatna sredstva za poboljšanje materijalnog statusa  svih zaposlenih onoliko koliko je to bilo moguće u tom trenutku a da se ne naruše prava osiguranih lica i drugih pacijenata i ne ugrozi poslovanje zdravstvenih ustanova.Jedino su Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona od svih kantona-županija u Federaciji BiH prepoznale da bi bez dodatnih prihoda za zdravstvo  kao što su osiguranja po drugim osnovama,dio prihoda od akciza itd moglo doći do enormnih poremećaja u pružanju zdravstvenih usluga u javnom sektoru pa su zbog toga uputili zahtjeve višim instancama vlasti da se zaštiti zdravstveni sektor.

Također želimo istaći da će Nezavisni sindikat radnika u zdravstvu u narednim pregovorima sa Vladom TK-a oko donošenja Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva u Tuzlanskom Kantonu insistirati na poboljšanju materijalnog statusa svih zaposlenih u zdravstvu ali i da ćemo zajedno djelovati da se „zdravstveni kolač“ poveća dodatnim prihodima kako bi bilo bolje i pacijentima ali i zaposlenim u zdravstvenom sektoru.

Da se u skladu sa članom 39. Važećeg Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva TK-a pripremi prijedlog Sporazuma kojim se utvrđuju pojedinačni poslovi,odnosno zanimanja koja se razvrstavaju u grupe složenosti sa koeficijentima za obračun plaće radnika.

 Sporazum kojim se utvrđuju pojedinačni poslovi odnosno zanimnaja koja se razvrstavaju u grupe složenosti sa koeficijentima za obračun plaća radnika ne smije ići ni na čiju štetu i pripremit ćemo iste sa rasponima koji su uobičajeni u zemljama u okruženju i EU.

Da se uputi poziv Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da u skladu sa članom 138. Stav 5. Zakona o radu, uzme aktivno učešće u izradi i pregovorima oko budućeg Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva TK-a.

Imajući u vidu zakonske odredbe Nezavisni sindikat radnika u zdravstvu TK-a je u dva navrata pozivao kolege iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije da pokušamo pronaći zajednička rješenja abzirom da u zdravstvu rade timovi i finansiraju se timovi i ne treba kvariti međuljudske odnose unutar samog sektora.

Predsjedništvo NSS radnika u zdravstvu TK

Predsjednik – Prim dr Adisa Fakić

aktuelno.ba

Komentari

Komentara