Rasprava o prostornom planu za TK 2005-2025.

Kantonalna privredna komora Tuzla, poziva Vas na centralnu javnu raspravu koju organizuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona na temu: NACRT IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA 2005-2025. GODINA.

Javna rasprava će se održati 9.7.(ponedeljak) 2018. godine u 14,oo sati u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla (velika sala). Uvid u kompletan dokument za potrebe javne rasprave može se obaviti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona ili na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba, te u Gradu Tuzla i svim općinama Tuzlanskog kantona. Molimo sve zainteresirane koji žele da učestvuju u javnoj raspravi i/ili da svoje komentare, prijedloge i sugestije dostave u pisanoj formi na e-mail: minpuzo@tk.kim.ba ili komora@kpktz.bado 06.8.2018. godine, nakon čega će Ministarstvo sve prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025.

PRILOG: Skraćena verzija Nacrta izmjena i dopuna prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025

aktuelno.ba

Komentari

Komentara