Rang lista privrednih subjekata za pomoć nastradalim područjima koji su pretrpjeli štete

Na osnovu člana 7. stav 3. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području Općine Tuzla koji koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće („Službeni glasnik Općine Tuzla“ broj: 11/14), Prvostepena komisija za provođenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava privrednim subjektima na području Općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće, nakon okončanog postupka po javnom konkursu objavljenom dana 08.10.2014. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo, utvrđuje RANG LISTU privrednih subjekata/korisnika novčanih sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima koji koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće na području Općine Tuzla.
Rang listu možete preuzeti na ovom linku
Rental Travel

 

Reha Centar

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara