Raft-eko klub „Accent“ iz Tuzle u akciji spašavanja građana TK

Spread the love
Menprom

Prirodna nesreća u vidu poplave i klizišta, koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu, a ponajvše  sliv rijeke Bosne,  dovela je veliki broj ljudi u poziciju da im je potrebna hitna pomoć. Mnogi domovi su poplavljeni, a ima građana koji su potpuno odsječeni i odvojeni od civilizacije, od puteva i bez ikakvih uslova za život.

Reha Centar

 Raft-eko klub „Accent“ iz Tuzle od jutros je svoje skromne resurse stavio na raspolaganje spasilačkim ekipama Tuzlanskog kantona. Trenutno sa policijom za specijalne namjene, članovi raft-kluba, s raft čamcima  učestvuju u akciji evakuacije stanovništva na području Malina u opštni Živnice.

Priroda se ne može u potpunosti kontrolisti, ali ljudskom solidarnoću se bar djelimično može ublažiti nevolja u kojoj se nalaze unesrećeni.

 Predsjednik Raft-eko kluba „Accent“

             Esad Ferhatbegović

Komentari

Komentara