Radovi na izgradnji i sanaciji komunalne infrastrukture u tuzlanskim mjesnim zajednicama

Rental Travel

Predviđenim planom radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnica na području grada Tuzla, trenutno se vrše pripremni radovi, za asfaltiranje, na nekoliko lokacija: Sanacija dijela puta za naselje Breze (put desno), MZ Kiseljak, vrijednost radova 23.723,51 KM, Izvođač „ROADING“ d.o.o. Gračanica;

Reha Centar

MJESNE ZAJEDNICE U TUZLI

Sanacija dijela puta Pavići, od pruge do kuće D. Jokića, MZ Kiseljak, vrijednost radova 59.075,91 KM, Izvođač „ROADING“ d.o.o. Gračanica; Sanacija puta u MZ Kiseljak, preko tunela do čitaonice, vrijednost radova 27.629,43 KM, Izvođač „ROADING“ d.o.o. Gračanica; Sanacija dijela ulice Šetalište Slana banja, MZ Stari Grad, vrijednost radova 63.664,12 KM, Izvođač „CESTOTEHNIK“ d.o.o. Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara