Profesori iz Tuzle na međunarodnoj konferenciji “Etika Bosne” u Goraždu

Tuzlanska alternativa

U petak, 14. juna 2019. godine, započela je prva međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Etika Bosne” koja je trajala dva dana i predstavlja jedan od najvećih simpozijuma o etici na našim prostorima.

Alen Kapidžić SDP

Organizatori su bili Internacionalni univerzitet u Goraždu i grad Goražde sa svojim ustanovama kao što je Centar za kulturu BPK koji je prvog dana simpozijuma primio sve učesnike i u čijoj je velikoj sali upriličen bogat program ove naučne manifestacije. Omladina grada izvela je nekoliko predivnih tački programa koje su obilovale patriotskim emocijama prema domovini. Istog popodneva održana je promocija Riječnika bosanskog jezika, autora akademika Dževada Jahića.

Na dvodnevnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji bilo je učesnika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Sandžaka, Srbije, Crne Gore, a radovi su prezentirani na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Učešće su uzeli i profesori iz Tuzle: prof. dr. Adib Đozić, akademik Enver Halilović, akademik Šefket Krcić, prof. dr. Azem Kožar, doc. dr. Mersada Nuruddina Agović, kao i apsolvent sa Filozofskog fakulteta u Tuzli Mensur Pavica. Također, učešće su uzeli i: akademik Dževad Jahić, prof. dr. Hajriz Bećirović, prof. dr. Safet Sarić, mr. sci. Sanid Zirak, mr. sci. Medvedin Jašarević, Doc. dr. Elvira Čekić, Mr. sci Dženis Šaćirović, prof. Sait Šabotić,   prof. Husein Ljajić, prof. Muratović i mnogi drugi. Zbornik “Etika BiH” uvrstio je i naučne radove prof. dr. Adamira Jerkovića, prof. dr. Fahire Fejzić – Čengić, doc. dr. Elmira Jahića, prof. dr. Muamera Suljića, prof. Fuada Kovača, doc. dr. Muamera Kalića, dr. Mersada Mujevića, dr. Muhameda Ramovića i dr. Nakon diskusije, izvedeni su korisni zaključci koji će rezultirati značajnim projektima. Na kraju konferencije učesnicima su podijeljeni certifikati.

A. M. 

Komentari

Komentara