Predavanje na temu “Prevencija i zaštita od hipertenzije”

U prostorijama Srednje rudarske škole, 30. 05. 2014. održano je predavanje na temu “Hipertenzija kod tinejdžera”.  Edukativni tim iz Doma Zdravlja održao je za srednjoškolce predavanje o invaziji teške bolesti, hipertenziji koju još nazivaju “tihim ubicom”.
Cilj ovog predavanja je da se poveća svijest i briga o svom zdravlju. Govorilo se i o lošim životnim navikama, pogrešnom odabiru hrane, kao i nesportskom načinu života.
ppr
Učenicima je savjetovano da što više jedu voće i povrće, da se bave sportom i da ne sjede više od pola sata za kompjuterom. Nakon predavanja učenicima je mjeren pritisak i podaci nisu bili baš ohrabrujući.
Nadamo se da će i u budućem periodu biti ovako značajnih projekata sve u cilju razvoja zdravstvene kulture!
prr
(JUMSRS)

Komentari

Menprom

Komentara

Reha Centar