Pred BiH je ozbiljan posao kako bi se djeca, škole, ali i zajednice učinile sigurnima

Spread the love
Rental Travel

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, organizacija World Vision u BiH podsjeća na važnost preventivnog djelovanja i preduzimanja neophodnih koraka ka smanjenju rizika od katastrofa kako bi se djeca, škole, ali i zajednice u BiH učinile sigurnima.

Reha Centar

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od katastrofa, odnosno prirodnih i drugih opasnosti.

Tokom protekle godine World Vision u BiH je proveo sveobuhvatno istraživanje sigurnosti osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Na osnovu podataka iz 725 škola iz Federacije BiH i Brčko distrikta, zaključeno je da je svega 10% škola, uslovno rečeno, sigurno. Podaci iz istraživanja ukazuju na to da je 23,05% od ukupnog broja učenika u anketiranim školama,  trenutno izložen nekoj od opasnosti tokom boravka u školi.

U cilju zaštite djece, što uključuje i njihovu sigurnost, organizacija WV BiH je tokom proteklih godina, u saradni sa lokalnim partnerima, Republičkom Upravom Civilne Zaštite, nadležnim ministarstvima obrazovanja i Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, pružila podršku osnovnim i srednjim školama u razvijanju kapaciteta škola za smanjenje rizika od katastrofa.  U cilju osiguranja sigurnog boravka u školi i sigurnijeg djetinjstva World Vision BiH sa partnerima je u protekloj godini o opasnostima educirao više od 100 nastavnika i više od 1000 učenika, razvijeni su planovi zaštite i spašavanja u 7 škola, te su rekonstruirane kritične infrastrukturne tačke u 7 škola. U saradnji sa Republičkom upravom Civilne zaštite i Ministarstvom sigurnosti BiH razvijena je Zbirka alata za uspostavljanje sigurnih škola. Zbirka ce biti dostavljena školama u BiH, a bit ce dostupna i na http://www.wvi.org/bosnia-and-herzegovina.

Kako bi smanjili rizik od katastrofa i zaštitili našu imovinu i ljude, a pogotovo djecu, u narednom periodu potrebno je raditi na razumijevanju rizika od katastrofa, jačanju uloge lokalne zajednice u jačanju smanjenja rizika od katastrofa u školama, primjeniti neophodne mjere za uspostavljanje sigurnih škola, jačati spremnost za djelotvoran odgovor na katastrofe te Ponovo izgradi bolje (BBB) tokom oporavka i obnove, te jačati regionalnu saradnju i razmjenu dobrih praksi, zaključeno je tokom prve Regionalne konferencije na temu smanjanja rizika od prirodnih katastrofa „Sigurne škole za Sigurno Djetinjstvo“, održane 30. augusta 2018. godine u Sarajevu u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i World Vision-a u BiH.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara