Potpisani ugovori o radnom angažovanju volontera

Menprom

Ministarsvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona organizovalo potpisivanje ugovora o sufinansiranju volontera koji se angažuju radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa. Volonteri su dobili priliku da odrade pripravnički staž u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, kao i u šest ustanova kulture. Cilj projekta je da se mladi ljudi dovedu u ravnopravan položaj i budu konkurentni na tržištu rada.

Reha Centar

potpisivanje ugovora

Ugovore je potpisao Mirsad Kunić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona sa 29 direktora ustanova obrazovanja i ustanova kulture u kojima su volonteri raspoređeni po Javnom oglasu, koje resorno ministarstvo raspisuje za volontiranje mladih osoba koje su završile školovanje i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje našeg kantona. Ovakav način saradnje ustanova obrazovanja i kulture i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, od izuzetne je važnosti. S jedne strane mladim ljudima daje se mogućnost da odrade pripravnički staž, a  s druge strane ustanovama obrazovanja i kulture  mogućnost za povećanjem broja uposlenika.

„Cilj nam je da se mladi ljudi poslije fakulteta što prije zaposle, da steknu iskustvo u praksi, kao i uslove za polaganje stručnog ispita, kako bi za godinu dana bili jači na tržištu radne snage. Volonteri će imati i određenu naknadu za svoj rad u skladu sa zakonskim odredbama“, kazao je ministar Kunić.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

aktuelno.ba

Komentari

Komentara