Poništene rang liste za stipendiranje učenika i studenata boračke populacije

Rental Travel

Po nalogu Ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija hraniteljima i članovima njihove porodice je poništila rang liste za dodjelu stupendija učenicima i studentima iz boračke populacije.

Reha Centar

Poništene su:

  1. Rang lista kandidata – studenata iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za studij u školskoj 2014/2015. godini,
  2. Rang lista kandidata – učenika iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015. godinu,
  3. Rang lista kandidata – učenika iz kategorije porodica šehida – poginulih branilaca za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015. godinu i
  4. Rang lista kandidata – učenika iz kategorije demobilisanih branilaca za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015. godinu.

Komisija će donijeti nove rang liste i objaviti ih u ponedjeljak (11.05.2015. godine) na oglasnim plačama Ministarstva za boračka pitanja i općinskih službi za boračko – invalidsku zaštitu, kao i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) od kada će teći osmodnevni rok za ulaganje prigovora.

Prigovori kandidata koji su već podneseni na poništene rang liste, neće biti uzeti u razmatranje, o čemu će svi kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

Naime, nakon objavljivanja rang listi, na osnovu ličnih saznanja, prijava zainteresovanih kandidata, izjavljenih prigovora i prigovora koji su pristigli elektronski, putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona, ukazano je na propuste i greške u radu Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija hraniteljima i članovima njihovih porodica i postupku sačinjavanja rang listi. Shodno tome, a kako nam je cilj i obaveza, zakonito i pravedno, shodno važećim zakonskim i podzakonskim propisima, izvršiti rangiranje i odabir kandidata Ministar za boračka pitanja donio je nalog da se donesene rang liste ponište, te ponovno analizira pristigla dokumentacija i izvrši bodovanje i rangiranje kandidata.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

aktuelno.ba

Komentari

Komentara