Pokrenuta inicijativa za obezbjeđenje uslova kontrole cijene goriva

Menprom

Na inicijativu predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, Gradsko vijeće Grada Tuzla je na posljednjoj sjednici, pored ostalih četrnaest tačaka BOSS-a, usvojilo i zaključak kojim se traži od Vlade Federacije BiH da u cilju obezbjeđenja uslova kontrole cijene goriva izvrši kupovinu ili izgradi benzinske stanice koje će biti u državnom vlasništvu.

Reha Centar

Neophodno je usvajanje adekvatnih mjera kako bi se zaustavio monopol distributera naftnim derivatima i time zaustavilo ponovno poskupljenje cijena goriva, ali i stvorili uslovi za adekvatno smanjenje cijene goriva s obzirom na izrazito niske cijene goriva na svjetskom tržištu.

Vlada Federacije nije regulator na tržištu energenata zbog nezakonite prodaje “Energopetrola” i odluke o slobodnom formiranju cijena goriva, a politika nezamijeranja distributerima naftnih proizvoda rezultirala je ogromnom štetom za građane i privredu.

Stoga je potrebno strateški djelovati i uspostaviti državnog distributera nafte, kako bi se uspostavili efikasni mehanizmi kontrole cijena energenata, adekvatno oborila cijena goriva, te time smanjile i cijene svih vrsta roba i usluga, ali i obezbijedili uslovi subvencioniranja goriva za domaće poljoprivredne proizvođače, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

3.4.2015.                                                                                          Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara