Poduzimanje mjera o postupanju u stanju proglašenja EPIZODE UZBUNE

Spread the love
Rental Travel

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK je na temelju podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka proglasilo EPIZODU UZBUNE na području grada Tuzla. Tim povodom, održana je vanredna sjednica Kolegija gradonačelnika i Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla. Služba civilne zaštite Grada Tuzla uputila je Termoelektrani Tuzla nalog da postupi u skladu sa Planom djelovanja Termoelektrane Tuzla u slučajevima izuzetne zagađenosti, odnosno da na blokovima 3,4 i 5 pređe na korištenje uglja sa nižim specifičnim sadržajem sumpora i pepela u uglju, te da potpuno zaustavi rad bloka 6.

Reha Centar

Gradonačelnik je u toku sjednice telefonski razgovarao sa direktorom Termoelektrane, koji mu je rekao da Termoelektrana već poduzima naprijed opisane mjere. U skladu sa članom 7. Stav 2 Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka Tuzlanskog kantona, Gradski štab civilne zaštite Tuzla preporučuje:

  • vozačima putničkih i teretnih motornih vozila da smanje korištenje vozila na najmanju moguću mjeru;
  • građanima, da izbjegavaju duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje na nos te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva, kao što su trudnice, djeca, starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima respiratornih organa, oboljenjima srca i.t.d.
  • Procjenjujući trenutnu situaciju, a u cilju poduzimnaja i drugih mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima proglašenja epizode uzbune, Gradski štab civilne zaštite traži od Kantonalne uprave civilne zaštite da održi sjednicu Kantonalnog štaba civilne zaštite i u skladu sa stavom 2. člana 7. Plana interventnih mjera, preko svojih ministarstava poduzmu mjere iz njihove nadležnosti (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK – da preispita mogućnost obustave nastavnog procesa u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, Ministarstvo zdravlja TK i Zavod za javno zdravstvo – da se aktivno uključe u okviru svoje nadležnosti obzirom da je ozbiljno ugroženo zdravlje građana, MUP TK – da pojača kontrolu kretanja putničkih i teretnih motornih vozila).

Press Grad Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara