Podsticanje građana za učešće u projektima sigurnosti u saobraćaju

Menprom

U cilju unaprjeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture te povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori o susfinansiranju 28 projekata sa neprofitnim organizacijama. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK obezbijedilo je 35.000 KM a sredstva su raspoređena po objavljenom javnom pozivu za predlaganje projekata.

Reha Centar

Ove se godine na poziv resornog ministarstva prijavilo 36 neprofitnih organizacija a njih 28 ispunilo je uslove i kriterije za finansiranje ili sufinansiranje realizacije predloženih projekata. Kontinuiranim radom Ministarstvo nastoji poboljšati stanje u oblasti saobraćaja i postaknuti volonterizam i aktivizam kod građana Tuzlanskog kantona. Uključivanje građana kroz manje projekte neprofitnih organizacija pruža priliku da daju svoj doprinos u cilju povećanja nivoa sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture.

Neprofitne ogranizacije prijavile su projekte koje će realizovati na području Tuzlanskog kantona u oblastima: unaprjeđenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukacije djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukacije vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promocije i organizacije biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanja nivoa bezbijednosti saobraćaja, unaprjeđenja nivoa usluge prijevoza putnika, obilježavanja značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (Dan vozača i automehaničara, dani bez vozila i drugi).

Na stanicama za tehnički pregled naplaćuje se naknada za svaki obavljeni tehnički pregled od vlasnika vozila na račun budžeta kantona u iznosu od 1,00 %. Prikupljena sredstva Ministarstvo namjenski koristi za unaprjeđenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, kao i za unaprjeđenje saobraćaja i povećanje ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.

Kroz razne vrste edukacija vozača, Ministarstvo teži podići svijest vozača o značaju tehničke ispravnosti vozila na veći nivo, a edukacijom svih učesnika u saobraćaju povećati bezbijednost saobraćaja i smanjiti broj i saobraćajnih nezgoda i posljedice istih. Ovaj cilj se realizuje kroz veći broj manjih projekata neprofitnih organizacija, te kroz druge aktivnosti koje provodi Ministarstvo (kviz znanja za učenike iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, povećanje institucijonalnog kapaciteta Ministarstva, te ostale aktivnosti).

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara