Podrška međunarodnih organizacija aktivnostima Vlade TK u borbi protiv korupcije

FINRA PROMO

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević u službenu posjetu primila je INL-ovog savjetnika za borbu protiv korupcije Erika Larsona, predstavnicu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Draganu Gluhović, predstavnicu Delegacije Evropske Unije u BiH Mirnu Brešan i predstavnicu Misije OSCE-a u BiH Lejlu Kablar Sarajlić.

FINRA PROMO

Razlog posjete bilo je upoznavanje sa aktivnostima u vezi sa uspostavom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

Ministrica Dizdarević goste je upoznala da je jedna od mjera koju je i u svom ekspozeu Premijer iznio, upravo borba protiv korupcije a Ministarstvo pravosuđa i uprave je suport Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, te da se ubrzano poduzimaju aktivnosti na kadrovskoj popuni Ureda, jer je to preduslov da Ured počne sa provođenjem svojih nadležnosti.

Gosti su također upoznati da je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, što je prvi korak ka provođenju postupaka prijema državnih službenika i namještenika, te Uredbu o sadržaju i načinu vođenja registra podataka o nosiocima javnih funkcija.

Goste je također zanimao i postupak provjere diploma izabranih dužnosnika i državnih službenika na Tuzlanskom kantonu. Rečeno je da je to aktivnost koju vodi Tim za prevenciju korupcije Vlade TK, koji prati i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije TK 2021. – 2024. godina, i da će Tim provoditi te aktivnosti sve dok se Ured ne kapacitira u dovoljnoj mjeri da može preuzeti nadležnosti Tima.

Izrazivši zadovoljstvo aktivnostima koje se poduzimaju gosti su istaknuli da će organizacije iz kojih dolaze pružati podršku u procesima koji slijede, a koji su usmjereni na funkcionisanje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona i efikasano provođenje normativnog okvira iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije.  

Sastanku su, pored ministrice Dizdarević, prisustvovali i sekretar Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK po ovlaštenju Melvil Ramić i sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave TK Mirela Tuzlak.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara