Osnove procesa evropskih integracija sa naglaskom na ulogu i odgovornost uprave

Menprom

Danas se u tuzlanskom Domu mladih održava jednodnevni seminar pod  nazivom ¨Osnove procesa evropskih integracija sa naglaskom na ulogu i odgovornost uprave u procesu evropskih integracija¨, kao projekat saradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Direkcije za evropske integracije BiH (DEI), Grada Tuzla i Saveza općina i gradova FBiH.

Reha Centar

Seminar je podijeljen u tri oblasti predavanja. Osnovne informacije o procesu pristupanja EU, Struktura tijela za provedbu obaveza u procesu evropskih integracija; Uloga državne službe (uprave); Šta propisuju madridski kriteriji?

Hrvatski model europskih integracija, predstavila je Dražana Halar gost predavač iz Velike Gorice, član Udruge hrvatskih gradova, kazavši da dio predavanja koji se odnosi na iskustva Hrvatske, može u velikoj mjeri pomoći prevazilaženju poteškoća koje se stavljaju pred zemlje na putu ka evropskim integracijama, što je to slučaj sa BiH danas.

EVROPSKE INTEGRACIJE

Kao završni dio današnjeg seminara predviđena je tema ¨Trenutni status BiH u procesu evropskih integracija i predstavljanje modela izgradnje administrativnih kapaciteta za proces evropskih integracija¨. Predavanje iz ove oblasti pripremila je Dženana Živalj, predavač i predstavnik Direkcije za evropske integracije BiH. U izjavi za medije, navela je da su ciljevi radionica podići nivo mobilnosti i konkurentnosti svih reusrsa na lokalnom nivo kako bi se na vrijeme uspjele ispoštovati reformske agende.

Prije samog početka predavanja, učesnike je pozdravio i uputio riječi dobrodošlice gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, zahvalivši se Direkciji za evropske integracije za organizaciju ovih seminara kao i Republici Hrvatskoj na nesebičnoj pomoći i podršci koju pruža BiH, na putu evropskih integracija. Gradonačelnik Imamović je naglasio da Grad Tuzla već dugo vremena uspješno radi na uspostavljanju profesionalnog sistema poslovanja, sarađuje sa mnogim evropskim gradovima te ima formirane ozbiljne timove, što je pokazatelj odmaklog procesa reformi koje nalažu standardi Europske unije.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara