OSCE podržao obuku o korištenju prve baze podataka o slučajevima nasilja u porodici u FBiH

Menprom

SARAJEVO, 6. novembar 2015. godine – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), organizacijom UN Women i  Udruženjem „Mreža žena policajaca“ okončala je danas seriju od deset obuka o provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i o korištenju baze podataka o nasilju u porodici. 

Reha Centar

 Kroz ovu seriju obuka je preko 400 policijskih službenika, socijalnih radnika i predstavnika civilnog društva iz FBiH imalo priliku steći znanja i prakse o korištenju baze podataka o nasilju u porodici.

OSCE

“Potrebno je ohrabriti žrtve nasilja da vlastima prijave nasilje u porodici i upoznati ih sa mjerama zaštite koje su im na raspolaganju”, izjavio je Fermin Cordoba, zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH. “Žrtve bi, također, moralo da povrate povjerenje u nadležne institucije, a ove institucije bi trebalo da imaju mehanizme da im pomognu”.

Zlatan Hrnčić, stručni savjetnik Gender centra FBiH istakao je: “Obrazovanje i odgoj imaju ključnu ulogu u sprječavanju nasilja u porodici, a ove obuke će nam olakšati i poboljšati rad, te će nam pružiti jasniju slika stanja u društvu”.

OSCE

Suvada Kuldija, predsjednica Udruženja “Mreža žena policajaca”, vjeruje da će ova baza podataka poboljšati način praćenja odnosa između žrtava i nasilnika. “Pružit će nam bolji uvid u sistem zaštite, aktivnosti centara za socijalni rad, nevladinih organizacija i policije poduzetih na polju sprječavanja nasilja u porodici” .

Irfan Nefić, portparol MUP-a Kantona Sarajevo naglasio je: “Najbolja prevencija je brza i adekvatna reakcija policije i pravovremeno sankcionisanje nasilnika”.

OSCE

Baza podataka o slučajevima nasilja u porodici je jedna od prvih baza podataka u zemljama zapadnog Balkana. Ona predstavlja izvor sveobuhvatnih informacija o svim slučajevima nasilja u porodici u Federaciji BiH, koji su prijavljeni policiji, socijalnim radnicima, sigurnim kućama i SOS liniji za pomoć žrtvama nasilja u porodici.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: