Općinske službe u stalnom zasijedanju

Spread the love
Rental Travel

Općinski štab civilne zaštite i Kolegij Općinskog načelnika u kontinuitetu zasjedaju počev od 05.08.2014. godine, zbog obilnih kišnih padavina koje su dodatno pogoršale stanje prirodne nesreće proglašeno Odlukom Općinskog načelnika dana 04.05.2014. godine i u vezi s tim obavještavaju građane i javnost o slijedećem:

Reha Centar

U prethodnom periodu, po proglašenju stanja prirodne nesreće odnosno počev od maja mjeseca pa sve do danas došlo je do intenzivnog zasićenja tla, pri čemu je u posljednjih 14 sati palo preko 120 litara  po m2 novih padavina. Ovolika enormna količina padavina nije zabilježena za jedan dan ni u maju mjesecu ove godine, kada je i proglašeno stanje prirodne nesreće i poduzetno niz interventnih mjera na ublažavanju navedenog stanja odnosno ublažavanju niza problema izazvanih pojavom poplavnih talasa na potocima i rijekama na području Tuzle.

Također, na zonama ugroženim klizištima došlo je do pojave površinskihm i podzemnih voda i mjestimičnog ugrožavanja sigurnosti objekata. Veliki broj objekata je pod vodom, bilo da se radi o podzemnim ili površinskim vodama. Monitoring, koji provodi pet timova geološko-građevinske struke tj. vrše obilazak terena i predlažu nove interventne mjere, pokazuje da su ranije poduzete interventne mjere imale preventivan učinak i spriječile dalju katastrofu. Zbog toga nisu prisutne pojave značajnijih reaktiviranja postojećih klizišta.

Općinski štab CZ, Služba CZ, geološki timovi i saradnici, kao i sve općinske službe i javna preduzeća će u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i Odlukom Načelnika o proglašenju stanja prirodne nesreće od 04.05.2014. godine, koja je još na snazi i dalje preduzimati zakonom propisane mjere na terenu s ciljem zaštite ljudi i materijalnih dobara i provoditi aktivnosti na sprečavanju novih posljedica ove prirodne katastrofe.

Apeluje se na građane, da kao i u prethodna dva mjeseca pomognu ekipama civilne zaštite kod održavanja sistema odvodnih kanala i odvodnjavanja zemljišta oko svojih kuća, kao i da sarađuju sa ekipama civilne zaštite na terenu, koje će tu ostati tokom trajanja ove prirodne katastrofe.

 

 

KOMANDANT OŠCZ                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Jozo Nišandžić                                                                                   Jasmin Imamović

 

 

 

Komentari

Komentara